Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Aanbod voor professionals in zorg en welzijn

Aanbod voor professionals in zorg en welzijn

gezondheidsprogramma's UGBS

De zorg- en welzijnssector verandert continu. Organisaties stellen daarom steeds nieuwe eisen aan de kennis, vaardigheden en competenties van hun professionals – van A(N)IOS tot managers en bestuurders.

Daarom biedt de University of Groningen Business School, samen met de Aletta Jacobs School of Public Health en externe partners gezondheidsprogramma’s aan voor alle lagen van de organisatie.

In onze programma’s behandelen we regionale, landelijke en internationale gezondheidsvraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek, gericht op de toekomst van de zorg, met speciale aandacht voor de noordelijke regio. Onze academische benadering en ruime aandacht voor de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de praktijk draagt bij aan de duurzame inzet van zorgprofessionals.

Ons aanbod


Bedrijfskundig en economisch programma voor A(N)IOS

De behoefte aan verdere opleiding op het gebied van management en leiderschap groeit steeds meer onder artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS). UGBS speelt in op deze vraag met een programma over bedrijfsmatige en organisatorische vraagstukken. Een waardevolle aanvulling op de medische kennis, waarmee een A(N)IOS een stevige plek binnen de organisatie kan verwerven.

 • Doelgroep: artsen in opleiding tot specialist (AIOS)
 • Inhoud: bijscholing over bedrijfsmatige en organisatorische vraagstukken
 • Duur en start: op aanvraag

Programma: Management & Economie in Zorg en Welzijn

Tijdens ons gerenommeerde 7-daagse programma Management & Economie in Zorg en Welzijn spijkeren vooraanstaande experts van de RUG en het UMCG de kennis bij van managers, leidinggevenden en professionals in de zorg- en welzijnssector. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden sluiten nauw aan bij de actuele praktijk en zijn direct toepasbaar in de werkomgeving.

 • Doelgroep: managers en leidinggevenden in zorg en welzijn
 • Inhoud: actuele kennis over bedrijfskundige en economische aspecten van zorg- en welzijnssector
 • Duur: 7 cursusdagen
 • Start: najaar

Executive Master Business Administration (MBA) - Health

De Executive Master Business Administration (MBA) van UGBS biedt ambitieuze zorgprofessionals en (toekomstige) managers de kans om zich optimaal te ontwikkelen tot de nieuwe leiders binnen de organisatie. De opleiding biedt een strategisch en bedrijfskundig perspectief op gezondheidsthema’s, waarmee het managers leert om doeltreffend in te spelen op ontwikkelingen en innovaties.

 • Doelgroep: managers en leidinggevenden in zorg en welzijn
 • Inhoud: strategisch en bedrijfskundig perspectief op gezondheidsthema’s
 • Duur en start: 2 jaar parttime, september


Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten

Dit programma van UGBS en Q3 is gericht op de ontwikkeling van de ervaren medisch specialist, die zichzelf en het team optimaal wil organiseren en positioneren binnen het krachtenveld van de organisatie en de regio. Daarbij is er aandacht voor het ontwikkelen van meest recente vaardigheden en toepassing van de nieuwste academische inzichten op het dagelijkse bestuur en in de relatie tot teamleden.

 • Doelgroep: medisch specialisten met minimaal 5 jaar ervaring
 • Inhoud: academische kennis op het gebied van zorgsystemen, leidinggeven en geneesplezier, en de toepassing hiervan in het zorgdomein
 • Duur: 6 dagen
 • Start: voorjaar


Leiderschapsprogramma in Zorg en Welzijn in Noord-Nederland

Dit programma van UGBS is voor bestuurders in Noord-Nederland die richting willen geven aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig gezondheidslandschap. Relevante kennis van de sector en de regio, reflectie op de eigen leidersrol, het onderbouwen van de visie en een netwerk in het Noorden staan centraal in het programma. Casuïstiek en toepassing van de opgedane kennis nemen een belangrijke rol in, waardoor het nauw aansluit op de praktijk en bij de agenda van de NVZD.

 • Doelgroep: zorgbestuurders
 • Inhoud: recente theoretische inzichten, current affairs, kennisdeling, reflectie op eigen leiderschap en samenwerkingsmogelijkheden
 • Duur: 7 bijeenkomsten (middag en avond)
 • Start: 2021


Informeer naar de mogelijkheden!

Ruth Sudhölter

Ruth Sudhölter, MA

T: (+31) 050 36 34 580
M: (+31) 06 21 57 52 56
E: r.a.sudholter rug.nl

Laatst gewijzigd:16 augustus 2021 11:20