Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Executive Health Education

Gezondheidsprogramma's voor een Duurzaam Gezondheidslandschap

gezondheidsprogramma's UGBS

De Zorg- en Welzijnssector verandert continu. Organisaties stellen daarom steeds nieuwe eisen aan de kennis, vaardigheden en competenties van hun professionals – van A(N)IOS tot managers en bestuurders.

Daarom biedt de University of Groningen Business School, samen met de Aletta Jacobs School of Public Health en externe partners gezondheidsprogramma’s aan voor alle lagen van de organisatie.

In onze programma’s behandelen we regionale, landelijke en internationale gezondheidsvraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek, gericht op de toekomst van de zorg, met speciale aandacht voor de noordelijke regio. Onze academische benadering en ruime aandacht voor de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de praktijk draagt bij aan de duurzame inzet van zorgprofessionals.

Ons aanbod


Executive MBA - Health

De Executive Master Business Administration (MBA) van UGBS biedt ambitieuze zorgprofessionals en (toekomstige) managers de kans om zich optimaal te ontwikkelen tot de nieuwe leiders binnen de organisatie. De opleiding biedt een strategisch en bedrijfskundig perspectief op gezondheidsthema’s, waarmee het managers leert om doeltreffend in te spelen op ontwikkelingen en innovaties.

 • Doelgroep: managers en leidinggevenden in zorg en welzijn
 • Inhoud: strategisch en bedrijfskundig perspectief op gezondheidsthema’s
 • Duur en start: 2 jaar parttime, september

Management & Economie in Zorg en Welzijn

Tijdens ons gerenommeerde 7-daagse programma Management & Economie in Zorg en Welzijn spijkeren vooraanstaande experts van de RUG en het UMCG de kennis bij van managers, leidinggevenden en professionals in de zorg- en welzijnssector. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden sluiten nauw aan bij de actuele praktijk en zijn direct toepasbaar in de werkomgeving.

 • Doelgroep: managers en leidinggevenden in zorg en welzijn
 • Inhoud: actuele kennis over bedrijfskundige en economische aspecten van zorg- en welzijnssector
 • Duur: 7 cursusdagen
 • Start: oktober 2024


Strategisch Verpleegkundig Leiderschap

Dit programma van UGBS en UMCG is een leiderschapstraining voor verpleegkundigen gericht op multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen teams. Het programma voorziet verpleegkundige toptalenten van vaardigheden en competenties om op bestuurlijk niveau te functioneren en een fundering te leggen voor de nieuwe generatie verpleegkundigen. Daarbij is er aandacht voor de verdere beroepsontwikkeling gericht op EBP, digitalisering, onderwijs, kwaliteit van zorg of coördinatie van zorg.

 • Doelgroep: verpleegkundigen met ambitie en potentie nog zoĢnder leidinggevende functie
 • Inhoud: strategisch leiderschap op verpleegkundige zorg in alle hiërarchische lagen
 • Duur en start: op aanvraag


Leiderschapsprogramma in Zorg en Welzijn in Noord-Nederland

Dit programma van UGBS is voor bestuurders in Noord-Nederland die richting willen geven aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig gezondheidslandschap. Relevante kennis van de sector en de regio, reflectie op de eigen leidersrol, het onderbouwen van de visie en een netwerk in het Noorden staan centraal in het programma. Casuïstiek en toepassing van de opgedane kennis nemen een belangrijke rol in, waardoor het nauw aansluit op de praktijk en bij de agenda van de NVZD.

 • Doelgroep: zorgbestuurders
 • Inhoud: recente theoretische inzichten, current affairs, kennisdeling, reflectie op eigen leiderschap en samenwerkingsmogelijkheden
 • Duur: 7 bijeenkomsten (middag en avond)


Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten

Dit programma van UGBS en Q3 is gericht op de ontwikkeling van de ervaren medisch specialist, die zichzelf en het team optimaal wil organiseren en positioneren binnen het krachtenveld van de organisatie en de regio. Daarbij is er aandacht voor het ontwikkelen van meest recente vaardigheden en toepassing van de nieuwste academische inzichten op het dagelijkse bestuur en in de relatie tot teamleden.

 • Doelgroep: medisch specialisten met minimaal 5 jaar ervaring
 • Inhoud: academische kennis op het gebied van zorgsystemen, leidinggeven en geneesplezier, en de toepassing hiervan in het zorgdomein
 • Duur: 6 dagen


Bedrijfskundig en economisch programma voor A(N)IOS

De behoefte aan verdere opleiding op het gebied van management en leiderschap groeit steeds meer onder artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS). UGBS speelt in op deze vraag met een programma over bedrijfsmatige en organisatorische vraagstukken. Een waardevolle aanvulling op de medische kennis, waarmee een A(N)IOS een stevige plek binnen de organisatie kan verwerven.

 • Doelgroep: artsen in opleiding tot specialist (AIOS)
 • Inhoud: bijscholing over bedrijfsmatige en organisatorische vraagstukken
 • Duur en start: op aanvraag


Bestuurlijke leergang Veerkracht en Adaptiviteit in het Noordelijke gezondheidslandschap

Dit programma is een initiatief van de programmaraad, in samenwerking met de Aletta Jacobs School of Public Health, UMCG, Berenschot en UGBS. Continu ontstaan nieuwe feiten en ontwikkelingen die hun weerslag hebben op het gezondheidslandschap van Noord-Nederland. Deze leergang brengt bestuurdersprofessionals en topambtenaren uit diverse lagen van het gezondheidslandschap bijeen om hier gezamenlijk aan te werken.

 • Doelgroep: bestuurders en topambtenaren van gemeenten & provincies, het hogere managementkader & bestuurders van zorginstellingen en voor bestuurders & regiomanagers van zorgverzekeraars en toezichthouders
 • Inhoud: samen oplossingen creëren voor uitdagingen in het Noord-Nederlands gezondheidslandschap
 • Duur: 7 bijeenkomsten
 • Start: september


Maatwerk (in-company)

Zijn er binnen uw organisatie specifieke leerbehoeftes over een bepaald onderwerp? Of speelt er problematiek waarvoor u oplossingen wil zoeken? UGBS biedt op-maat-gemaakte opleidingen voor uw (zorg)organisatie. Een aantal voorbeelden:

 • een managementprogramma voor high-potentials van een ziekenhuis om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren
 • een leiderschapsprogramma voor verpleegkundigen van een ziekenhuis om meer zeggenschap te krijgen, draagvlak te creëren en impact te maken
 • leergang strategisch leiderschap voor medisch specialisten van een ziekenhuis om effectiever te worden in het krachtenveld van vernieuwingen en de wensen van beleidsmakers en bestuurders
 • een cursus management en economie in zorg en welzijn voor middenkader managers van een zorgorganisatie om met actuele kennis de leiderschapsvaardigheden te verbeteren en veranderingsprocessen te kunnen managen
 • een cursus op het gebied van financieel management en leiderschap voor managers en praktijkhouders van een jeugdzorginstelling


Informeer naar de mogelijkheden!

Marike ten Thij-Douwes

Marike ten Thij-Douwes

M: (+31) 06 21 88 43 31
E: m.a.douwes rug.nl

Laatst gewijzigd:27 maart 2024 17:11