Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Executive Health Education

Expert Lead Health - Paul van der Wijk

Paul van der Wijk
Paul van der Wijk

Welke rol ga je binnen UGBS vervullen?

Op 1 maart start ik als “Expert Lead Health”. Dat is een aardige mond vol voor deze nieuwe functie binnen de University of Groningen Business School. Het doel is bij te dragen aan een betere uitwisseling tussen theorie en praktijk.

Hoe denk je deze rol in te vullen met jouw expertise?

Ik wil bijdragen aan de bouw van het Noord-Nederlandse gezondheidslandschap door kennis en kunde uit de praktijk te koppelen aan de theorie en laatste wetenschappelijke inzichten. Daarbij is het ook belangrijk het curriculum van de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de trends in Zorg & Welzijn (of nog breder: aan de leefomgeving). Ook wil ik feedback van zowel werkgevers als werknemers in de zorg verzamelen om zo de opleidingen binnen het health-portfolio continu te laten doorontwikkelen.

Door de gezondheidsopleidingen van de UGBS nog beter te koppelen aan de praktijk van partijen binnen het gezondheidslandschap, relevante casuïstiek in te brengen en op zoek te gaan naar best practices op het snijvlak van theorie en praktijk, leiden we mensen op die wendbaar zijn, goede theoretische bagage hebben en weten hoe die naar de praktijk te vertalen. Verder zal er ook aandacht besteed worden aan de benodigde vaardigheden (persoonlijk leiderschap) om de lastige transformatievraagstukken waar we in zorg & welzijn voor staan, verder te kunnen brengen.

Waar kijk je verder naar uit?

Ik ga deze rol deels vervullen om de afstemming met de buitenwereld goed te houden (hebben we de juiste programma’s, leiden we de juiste mensen op, zijn mensen tevreden na afloop), maar deels ook door zelf onderwijs te geven (Organsiatiegedrag & Gezondheid, en Health & Finance) en mensen tijdens hun afstuderen te begeleiden. Het allerleukste is daarbij misschien nog wel de individuele coaching die ik aan een aantal mensen mag geven.

Welke positieve uitwerkingen hiervan verwacht je binnen het noordelijke gezondheidsdomein?

Naar mijn stellige overtuiging zijn de samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties in Noord-Nederland over het algemeen al heel goed. Door deelnemers binnen UGBS Health-opleidingen van elkaar te leren, casuïstiek te bespreken, best practices uit te wisselen en dat juist ook in Noord-Nederland te doen, kunnen we talentvolle mensen ook beter in de regio houden. Mensen leren elkaar kennen, netwerken worden verbreed, men leert elkaar te vertrouwen en zo we kunnen door de kennis en kunde van goede theoretici en practici de transformatie-agenda versnellen. Broodnodig!


Nikolaj Bijleveld
Nikolaj Bijleveld

"We zijn vereerd dat Paul van der Wijk, oud-bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, zich wil verbinden aan de University of Groningen Business School. We kijken er naar uit dat hij als docent ons onderwijs verrijkt met zijn ruime ervaring als bestuurder in het zorg- en welzijnsdomein en zo meewerkt aan de vertaalslag van wetenschap naar praktijk. Daarnaast hopen we met de input van Paul als expert lead health onze programma's nóg relevanter te maken voor organisaties en professionals in zorg en welzijn. Zo kunnen we als UGBS bijdragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van het Noord-Nederlandse gezondheidslandschap".

Nikolaj Bijleveld, Managing Director University of Groningen Business School

Laatst gewijzigd:24 februari 2023 13:42