Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's PE-aanbod voor Accountants

PE-aanbod voor Accountants

PE aanbod voor Accountants

Als lid van de Beroepsorganisatie van Accountants kent u de verplichting van permanente educatie (PE) om uw deskundigheid op peil te houden. De University of Groningen Business School biedt u de mogelijkheid om te voldoen aan deze scholingsplicht. Wij werken hierin samen met de vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen, een NBA-erkende PE-instelling. Ook nu het PE-model van de NBA verandert, kunt u bij ons terecht voor kwaliteit en ondersteuning:

  • Ondersteuning bij het formuleren van leerdoelen
  • Onderwijs gebaseerd op recente academische inzichten
  • Inhoud die relevant is voor de praktijk van accountants
  • Individueel te volgen of met collega's bij uw organisatie in huis
Nikolaj Bijleveld
Informeer naar de mogelijkheden:

Nikolaj Bijleveld
Programmacoördinator UGBS

T +31 50 36 33117
E n.h.bijleveld rug.nl


Ons aanbod:


PE-portfolio service (gratis)

Twijfelt u als accountant over hoe leerdoelen geformuleerd moeten worden of welke cursussen geschikt en van voldoende kwaliteit zijn? Bent u als partner of eigenaar van een kantoor op zoek naar de juiste manier om uw werknemers vooruit te helpen in hun verdere ontwikkeling? UGBS heeft een gratis digitale dienst ontwikkeld om accountants te assisteren in het uitwerken, realiseren en bewaren van hun PE-portfolio.


Ons cursusaanbod:


PE-cursus: NOW-controle | 2 PE-punten

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Nog niet alles is bekend over de accountants- en derdenverklaringen. Deze training biedt accountants de laatste en noodzakelijk inzichten voor het controlewerk.


Online seminar Leiderschap in crisistijden | 2 PE-punten

Crises bieden bedreigingen voor de samenleving, organisaties en leiders, maar ook kansen. Welke veranderingen komen er op ons af? Wat zijn de effecten van een crisis op leiders en wat weten we inmiddels over effectief leiderschap tijdens de coronacrisis?


PE-cursus: Datamanagement voor financials, bestuurders en toezichthouders | 4 PE-punten

Organisaties hebben te maken met en verregaande digitalisering en een groeiende hoeveelheid data. Steeds meer bedrijven en instellingen willen daarom ook data-gedreven gaan werken maar lopen in de praktijk vaak tegen praktische problemen aan. Om strategie naar praktijk te kunnen vertalen moeten organisaties een omslag maken. De impact voor financial professionals, bestuurders en toezichthouders is groot. Hoe organiseer je controle en garandeer je assurance?


PE-cursus: Cybercrime en -security | 4 PE-punten

Uw klanten en uw kantoor zijn steeds afhankelijker van IT. Maar hoe staat het met de beveiliging? Zijn de informatiesystemen wel bestand tegen de nieuwe digitale risico’s?

Cyberrisico’s hebben steeds grotere gevolgen voor de continuïteit van de onderneming. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en computercriminaliteit? Welke maatregelen kunt u nemen om uzelf én uw klant tegen de nieuwe risico’s te wapenen?


Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen | 6x4 PE-punten

Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

UGBS biedt in samenwerking met de NBA een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt.


PE-cursus: Acteren op klimaatvraagstukken | 4 PE-punten

Vanuit de politiek komt in toenemende mate druk op ondernemend Nederland om een bijdrage te leveren in de realisatie van de klimaatdoelstellingen uit het Parijs Akkoord. De meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikassen tegen te gaan, hebben grote impact op organisaties in Nederland.

Krijg concrete handvatten om bij uzelf of uw klanten oplossingen voor klimaatvraagstukken op de agenda te zetten en bovendien de controllers- en toezichtsrol hierin uit te oefenen.


PE-cursus: Fraude | 6 PE-punten

Alle accountants hebben de verantwoordelijkheid om in de financiële keten fraude te signaleren en daar zonodig opvolging aan te geven. Wij bieden een praktijkgerichte, interactieve cursus van hoge academische kwaliteit.


PE-cursus: NOCLAR, NV COS 2400 en NV COS 4410 | 6 PE-punten

Tijdens deze cursusdag worden specifieke vraagstukken ten aanzien van de uitvoering van beoordelingsopdrachten en samenstellingsopdrachten onder de loep genomen. Daarbij wordt vanuit een korte schets van de basis onder de regelgeving ingezoomd op praktische vraagstukken. Er zal worden ingegaan op de eigen vraagstukken die onder de aanwezige cursisten leven.


Executive programma Big Data Oplossingen voor Finance, Accounting en Control | 15 punten

Wilt u als controller, accountant of CFO op een praktische manier leren hoe u Big Data in waarde kunt omzetten en hoe u toekomstbestendig met deze digitalisering aan de slag kunt?


Executive programma ESG Assurance | 32 PE-punten

Programma voor (assistent) accountants of gespecialiseerde professionals (niet-accountants) die hun deskundigheid op het gebied van controle van niet-financiële informatie van, of integrated reporting door ondernemingen wil vergroten.


Executive Master of Finance and Control | 180 PE-punten

Elke organisatie heeft een financieel geweten nodig. Bent u hiervoor de aangewezen persoon? Ontvangt de nieuwste wetenschappelijke inzichten, vertaald naar praktische handvatten en leer verder te denken, binnen én buiten uw vakgebied.

Jaar 1: 78 PE-punten
Jaar 2: 102 PE-punten


Executive Master of M&A and Valuation | 264 PE-punten

Dé parttime executive master M&A and Valuation met topdocenten uit theorie & praktijk. Van strategie tot integratie.

Jaar 1: 72 PE-punten
Jaar 2: 192 PE-punten


PE-cursussen in ontwikkeling

Binnenkort wordt meer bekend over het aanbod PE-cursussen op het gebied van:

  • Ethiek
  • Governance: de rol van bestuur en toezichthouders en de verantwoordelijkheden (en grenzen) van de accountant
  • Audit technieken
Laatst gewijzigd:07 januari 2021 11:47