Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School UGBS thema's

Health

UGBS thema Health

De UGBS biedt een breed perspectief op gezondheid en onze programma's hebben de maatschappelijke uitdagingen als uitgangspunt.

Gezondheid is niet alleen iets wat uit de zorg moet komen, maar uit de hele samenleving. Er zal meer moeten worden samengewerkt binnen de regio en tussen de verschillende specialismen en vaardigheden in de zorg.

De docenten van de UGBS leren de deelnemers over de laatste ontwikkelingen in zorg en welzijn en over hoe gezondheid optimaal gewaarborgd kan worden in een context waar meer zorg geleverd moet worden met minder mensen. We inspireren de deelnemers om als leidinggevende na te denken en een strategie te bepalen in een zorglandschap waar minder zorg is voor meer mensen en waar gezondheid ook in belangrijke mate van buiten de zorg moet komen.

Het portfolio aan opleidingen kenmerkt zich door:

  • Focus op regionale, landelijke en internationale gezondheidsvraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek
  • Academische benadering en ruime aandacht voor de toepassing in de praktijk
  • Speciale aandacht voor de noordelijke regio

Docenten Nienke Renting en Jochen Mierau

“We leren de deelnemers na te denken en een strategie te bepalen in een zorglandschap waar minder zorg is voor meer mensen en waar gezondheid ook in belangrijke mate van buiten de zorg moet komen”. Jochen Mierau

"Ik hou me bezig met hoe zorgprofessionals leren in interactie met elkaar en met hun werkomgeving, vaak in het licht van (digitale) innovaties. Hierbij valt vaak op dat geweldige initiatieven niet goed landen in de praktijk, misschien wel doordat managers onderschatten hoe complex veranderprocessen zijn. De kracht van de opleidingen van de UGBS is dat er niet alleen aandacht is voor de grootste uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg, maar dat er ook expliciet aandacht is voor hóé deze veranderprocessen het best ingericht kunnen worden. Op deze manier leren we om te blijven sturen op kwaliteit en ontwikkeling van zorgprofessionals, zodat de kans van slagen van verbeterinitiatieven wordt vergroot." - Nienke Renting

Executive masters en programma's binnen dit thema:

Executive MBA Health

De 2-jarige parttime MBA met een focus op het vormen van een sterke visie op het gezondheidslandschap, met een bedrijfskundige en economische onderbouwing

Management & Economie in Zorg en Welzijn

7-daags executive programma vol actuele kennis en leiderschapsvaardigheden voor managers, leidinggevenden en professionals in de zorg

Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten

6-daags executive programma gericht op de ontwikkeling van de ervaren medisch specialist, die zichzelf en het team optimaal wil organiseren en positioneren binnen het krachtenveld van de organisatie en de regio.

Strategisch Verpleegkundig Leiderschap

leiderschapsprogramma voor verpleegkundigen gericht op multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen teams.

Boardroom Dynamics

Executive programma van 4,5 dag, gericht op ervaren toezichthouders en bestuurders die de dynamiek in hun Raad willen doorgronden en beïnvloeden. In samenwerking met BoardResearch en BeljonWesterterp.

Incompany & Maatwerk

Zijn er binnen uw organisatie specifieke leerbehoeftes over een bepaald onderwerp? Of speelt er problematiek waarvoor u oplossingen wil zoeken? UGBS biedt op-maat-gemaakte opleidingen voor uw (zorg)organisatie. Een aantal voorbeelden:

- een managementprogramma voor high-potentials van een ziekenhuis om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren

- een leiderschapsprogramma voor verpleegkundigen van een ziekenhuis om meer zeggenschap te krijgen, draagvlak te creëren en impact te maken

- leergang strategisch leiderschap voor medisch specialisten van een ziekenhuis om effectiever te worden in het krachtenveld van vernieuwingen en de wensen van beleidsmakers en bestuurders

- een cursus management en economie in zorg en welzijn voor middenkader managers van een zorgorganisatie om met actuele kennis de leiderschapsvaardigheden te verbeteren en veranderingsprocessen te kunnen managen

- een cursus op het gebied van financieel management en leiderschap voor managers en praktijkhouders van een jeugdzorginstelling

Contact

Neem gerust contact op met onze programmamanager voor meer informatie over de UGBS gezondheidsprogramma’s voor alle lagen van organisaties in de zorg- en welzijnssector.

Marike ten Thij-Douwes

Marike ten Thij-Douwes

M: (+31) 06 21 88 43 31
E: m.a.douwes rug.nl

Laatst gewijzigd:12 maart 2024 12:41