Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Incompany programma's Incompany programma's

Ervaringen

Benieuwd hoe deelnemers en docenten de incompany trainingen ervaren? Lees hieronder een aantal verhalen over recente programma's:


Tjitske Faber

"Het incompany programma sloot volledig aan bij onze wensen en leverde naast veel nieuwe inzichten ook concrete resultaten op waarmee we meteen aan de slag konden."

Tjitske Faber, Innovatie- en Veranderspecialist bij het CJIB en Alumna Incompany programma Customer Experience Management


Jaap Wieringa

"Het is fantastisch om de nieuwste wetenschappelijke kennis in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties te vertalen naar hun dagelijkse praktijk."

prof. dr. Jaap Wieringa, Hoogleraar Bedrijfskunde en Docent Incompany programma’s op het gebied van Data Science


wasco

"We wilden CX echt in ons DNA krijgen; van management tot op de vloer en andersom."

Jan Bijnen, Directeur Inkoop & Marketing bij Groothandel Wasco B.V.


maarten

"De trainingsdag bij Wasco B.V. was intensief maar zeer nuttig en leuk. Vooral het analyseren van de beschikbare data in het bedrijf vonden medewerkers interessant. De analyse leidde tot het kunnen identificeren van de meest kritische punten in de customer journey van Wasco B.V. Voor vier van deze punten werd zelfs meteen een oplossing gevonden die op korte termijn kan worden toegepast. Een waardevol proces omdat dit weer meer basis in het bedrijf creëert om uiteindelijk diepgaande veranderingen door te kunnen voeren."

dr. ir. Maarten Gijsenberg, Universitair Hoofddocent Marketing, Docent Incompany programma's op het gebied van Customer Experience Management:


marjolein

"Voor het bepalen van een goede sales- en marketingstrategie moet je soms een stap terugnemen, om je heen kijken en nadenken over de kerngedachte van je organisatie. Tijdens de incompany training 'Pricing' hebben wij leren inzien waar de toegevoegde waarde van Heuver ligt en hoe we deze kunnen uitdragen. Relevant vonden wij dat de training volledig was afgestemd op onze organisatie en onze positie binnen de branche. Zo werden probleemkwesties uit onze eigen business uitgewerkt, zijn we aan de slag gegaan met een concurrentieanalyse en hebben we samen onze sterke punten scherp gekregen. Ook zijn de kansen op het gebied van klantloyaliteit aangestipt. Al met al een duidelijke en interactieve training, die helemaal aansloot bij onze wensen."

Marjolein Dangremond, Sales Coordinator & Key Account Manager bij Heuver Bandengroothandel:


drs. Jos Fleischeuer

"Hoe meer waarde je als organisatie levert aan de klant, hoe hoger de prijs die je mag vragen. In de praktijk zien we echter dat onderhandelingen vaak blijven steken op het prijsvraagstuk – de toegevoegde waarde van de organisatie wordt daarbij amper uitgelicht. Daarom helpen we bedrijven in onze incompany training 'Pricing' bij het inzichtelijk maken van hun onderscheidend vermogen en dit te verwerken in hun marketingstrategie. Met wetenschappelijke concepten en modellen als vertrekpunt bepalen we de huidige marktpositie en ontwikkelen we samen praktische handvatten voor het versterken van het prijsbeleid. De nadruk ligt op het opdoen van inspiratie voor een betere waardetoe-eigening en de vertaling naar een hoger financieel resultaat."

drs. Jos Fleischeuer, Universitair Docent Business Marketing, Docent Incompany programma's op het gebied van Pricing:


Wilt u ook groei voor uw medewerkers én uw organisatie realiseren? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:07