Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's

Data Science en Data Analytics programma's

data science data analytics programmas UGBS

Dat elke organisatie meer en meer data verzamelt, is een gegeven. Maar veel belangrijker is het antwoord op de vraag: hoe creëer ik waarde met die data? Dat kan door een nieuwe strategie te baseren op deze data, door alle informatiestromen binnen het bedrijf goed in te richten en door medewerkers die weten hoe en welke conclusies ze kunnen verbinden aan de data-analyses. Het vergt ambitie, daadkracht en doorzettingsvermogen om de benodigde vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Maar dan gaat er wel een wereld aan mogelijkheden open.

De University of Groningen Business School heeft ruime ervaring met trainingen in data science en analytics. Met de beste docenten en de laatste academische inzichten scherpen we de inzichten in de boardroom, verbeteren we de kennis van professionals en passen we dat direct toe op zelf-ingebrachte cases of eigen data. Wilt u ook groei voor uzelf en uw organisatie?

Masterclasses

Digitale Zorg en Welzijn

De gezondheidszorg digitaliseert en krijgt te maken met een enorme toename in data en digitale innovatieve oplossingen. Daarbij valt te denken aan: continue (zelf-)metingen van patiënten, digitale registratie en versturing van bestanden en recepten, real-time meting van gebruik hulpmiddelen en bedden, gebruik van robots en virtuele assistentie, en aansturing van ambulances. De enorme groei in de hoeveelheid en variëteit aan data zorgen voor de nodige uitdagingen bij zorgpartijen en medewerkers om de juiste analysetechnieken toe te passen en om de data om te zetten in nuttige informatie.

Het executive programma Digitale Zorg en Welzijn biedt u de mogelijkheid om uw kennis over digitalisering en analysetechnieken te verbeteren zodat u met een frisse blik kunt zoeken naar innovatieve oplossingen door het gebruik van data en innovatieve oplossingen die u direct kunt toepassen in uw professionele werkomgeving.

Wat levert het op?

Tijdens dit executive programma zult u:

 • leren op welke manier data gebruikt kunnen worden om waarde-gedreven zorg te realiseren
 • leren hoe u de digitale geletterdheid van uzelf, uw collega’s en klanten kan meenemen in de aanpassing van de dienst
 • leren welke digitale innovaties ingezet kunnen worden om de zorg te verbeteren
 • een beter begrip krijgen van de uitgangspunten en toepassingen voor een veilige, efficiënte en effectieve data-verzameling, -verwerking en -analyse
 • de basisstappen leren van het uitvoeren van data analyses op basis van nieuwe technieken zoals machine learning, artificial intelligence en data mining
 • een beter begrip krijgen over de overwegingen en mogelijkheden bij het gebruik van privacygevoelige data & hoe samen te werken met interne partijen en gespecialiseerde data scientists
 • leren over de toepassing van data science technieken aan de hand van bestaande cases of een casus uit uw eigen praktijkomgeving

Voor wie?

 • Leidinggevenden, projectmanagers, verandermanagers in complexe organisaties
 • Ervaren zorgmedewerkers, -managers, coördinatoren (HBO-V) op zoek naar strategische procesverbeteringen
Digital Customer Insights

Digitaal zorgt voor een nieuwe economische werkelijkheid waarbij klanten beter geïnformeerd zijn en veeleisender zijn geworden. Deze nieuwe digitale werkelijkheid gaat verder dan de toepassing van deelgebieden zoals social media marketing, omnichannel management, of webcare. Marketeers kunnen met hun kennis over klantgedrag en customer engagement een wezenlijke bijdrage leveren aan de invulling van de juiste digitale strategie. In plaats van puur te sturen op digitale marketing en de digitale klantreis bieden digitale technologieën en data de mogelijkheid om de klant echt centraal te stellen en beter te bedienen. Marketing speelt hierbij een leidende rol in het leveren van toegevoegde klantwaarde in de digitale tijd.

De Masterclass Digital Customer Insights biedt u de mogelijkheid om uw kennis over analysetechnieken te verbeteren zodat uw organisatie de juiste data kan verzamelen, analyseren en interpreteren en direct kan toepassen in de professionele werkomgeving. Transformeer uw organisatie naar een 9+ organisatie in klantbeleving.

De Masterclass Digital Customer Insights combineert marketing, big data en strategie zodat u toekomstgericht en –bestendig voorwaarts kunt denken en doen.

Wat levert het op?

Tijdens deze masterclass zult u:

 • leren een visie te ontwikkelen op klantrelaties in de digitale tijd op basis van de laatste trends en ontwikkelingen
 • leren over de toepassing en mogelijkheden van nieuwe technieken zoals machine learning, artificial intelligence, predictive modeling
 • leren over de toepassing van data science technieken aan de hand van bestaande cases of een casus uit uw eigen praktijkomgeving
 • inspiratie opdoen door samen te werken, ervaringen te delen met andere business professionals over de digitale uitdagingen in het werkveld

Voor wie?

 • marketing professionals
 • customer experience managers
Publieke sector: datagedreven beleid en effectmeting

Datagedreven beleid is de wens van vele (semi)publieke organisaties. De beperkte mogelijkheden met betrekking tot de toegankelijkheid en verantwoord gebruik van klantdata en de vele stakeholders zorgen voor veel uitdagingen bij publieke organisaties. Veel publieke organisaties hebben behoefte aan kennis over hoe ze een transitie kunnen maken naar een datagedreven en klantgerichte organisatie, hoe ze interne en externe stakeholders kunnen overtuigen en betrekken, hoe ze ethisch verantwoord kunnen handelen, en de voortgang en impact van deze transitie kunnen meten en volgen. Deze cursus biedt publieke organisaties de inzichten om de digitale kansen te herkennen en te benutten. Daarnaast biedt het praktische kennis over effectiviteitsmeting van het beleid, en hoe de toegevoegde waarde gecommuniceerd kan worden aan de relevante stakeholders.

De Masterclass Publieke sector: Op weg naar datagedreven beleid en effectmeting biedt u de mogelijkheid om uw kennis op het gebied van big data en data analytics te verbeteren zodat uw organisatie de juiste data kan verzamelen, analyseren en interpreteren en direct kan toepassen in de professionele werkomgeving. Transformeer uw organisatie naar een 9+ organisatie.

Wat levert het op?

Tijdens deze masterclass zult u:

 • leren wat de best practices zijn bij het gebruik van big data in de publieke sector
 • leren hoe de juiste vragen te stellen om de databehoefte in kaart te krijgen
 • leren wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor het design en de implementatie van datagedreven beleid in de (semi-)publieke sector met inachtneming van de wetgeving (AVG), ethische waarden, en organisatorische belangen
 • leren een visie te ontwikkelen op klantrelaties in de digitale tijd op basis van de laatste trends en ontwikkelingen
 • leren hoe u de digitale geletterdheid van uzelf, uw collega’s en klanten kan meenemen in de aanpassing van de dienstverlening
 • leren over de toepassing en mogelijkheden van nieuwe technieken zoals machine learning, artificial intelligence, predictive modeling
 • leren over de toepassing van data science technieken aan de hand van bestaande cases of een casus uit uw eigen praktijkomgeving
 • inspiratie opdoen door samen te werken, ervaringen te delen met andere business professionals over de digitale uitdagingen in het publieke domein

Voor wie?

 • Leidinggevenden in de (semi)publieke sector (gemeentes en provincies, watervoorziening, (curatieve) zorg, veiligheid, onderwijs, sociale zekerheid)

Executive programma's

Data Analytics

De motor onder het worden van een datagedreven organisatie is de analyse van data. Uiteindelijk zijn het de analisten en data scientists die het moeten doen. Door alle nieuwe ontwikkelingen hebben veel analisten (en hun managers) het gevoel dat ze op het gebied van analytics “onderpresteren” en mogelijkheden onbenut laten. Om impactvoller te zijn met data en analytics, richt dit programma zich op een verdiepende ontwikkeling van de hard, soft en business skills van data-professionals. De data-analisten van morgen hebben niet alleen verstand van de toepassing van (harde) geavanceerde analyse- en modelleringtechnieken. Ze zijn ook in staat om daaruit de waardevolle inzichten te halen, de juiste conclusies te trekken, en om de besluitvorming in hun omgeving effectief te beïnvloeden zodat er daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. De verdiepende ontwikkeling gebeurt langs een viertal rollen; de operationele, adviserende, bewakende en innoverende rol.

Wat levert het op?

Tijdens deze opleiding zult u:

 • Zicht krijgen op uw eigen kwaliteiten: hard én soft skills
 • Zicht krijgen op welke business en technische skills er nodig zijn voor het omzetten van data in toegevoegde waarde voor verschillende projecten
 • Uw business skills (time management, communicatie, presentatie, storytelling) verder ontwikkelen
 • Zicht krijgen op het effectief ontwikkelen en onderhouden van een adviesrelatie binnen en buiten de organisatie;
 • (Her)kennen en toepassen de vier verschillende rollen van een data-analist
 • Leren om diverse statistische modellen te bouwen en toe te passen op eigen bedrijfsdata
 • Uw netwerk verbreden en inspiratie opdoen door ervaringen te delen met andere analisten

Voor wie?

 • (Medior) Ervaren data-professionals werkzaam in het bedrijfsleven of voor non-profit organisaties
 • Een breed toepassingsgebied: commercie, finance, bedrijfsvoering, logistiek, (markt)onderzoek
Data Science

Technische kennis over data-analyses is vaak onvoldoende voor een digitale transformatie naar een datagedreven organisatie. Deze transitie vereist dat er nagedacht wordt over welke doelen de organisatie nastreeft, en hoe interne en externe stakeholders kunnen betrokken om het potentieel van data te benutten. Het executive programma Data science biedt senior data professionals de inzichten om de digitale transformatie zelf vorm te geven door het ontwikkelen, uiteindelijk resulterend in een minimal viable product. Machine learning en artificial intelligence helpen bij de ontwikkeling van inzichten en patronen, maar om deze informatie effectief te gebruiken is het nodig om ook oog te hebben voor de organisatie en haar omgeving. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en samenwerken in een netwerkvorm met externe partners om verandering van de organisatie in gang te zetten. Om optimaal voorbereid te zijn op een datagedreven toekomst richt dit programma zich op een verdiepende ontwikkeling van de hard, soft en verander skills van data scientists. Enerzijds om op een experimentele manier waarde te creëren met nieuwe technieken. Anderzijds om met verbeelding, visualisaties, storytelling en prototyping de omgeving mee te krijgen in de mogelijkheden van data science.

Wat levert het op?

Tijdens deze opleiding zult u:

 • Zicht krijgen op de laatste digitale analytische trends en ontwikkelingen met betrekking tot datagedreven organisaties;
 • Leren hoe creativiteit, verbeelding, en prototyping kunnen worden ingezet als aanjager van de transitie naar datagedreven werken
 • Leren (h)erkennen van de interne veranderingsprocessen en krachtvelden die het succes van digitale transformatie bepalen;
 • Leren omgaan met de risico’s, onzekerheden, en het overwinnen van obstakels die zich voordoen bij digitale transformatie;
 • Leren experimenteren, designen, testen, en evalueren van digitale verandertrajecten zodat u in staat bent om relevante organisatiedoelen op te stellen en de organisatie kunt navigeren naar het behalen van deze doelen.
 • Leren over de toepassing en nut van technieken zoals machine learning, artificial intelligence, en predictive modeling;
 • Uw netwerk verbreden en inspiratie opdoen door ervaringen en kennis te delen met analisten van verschillende organisaties;
 • Uw opgedane kennis direct in de praktijk brengen door het bouwen van een minimal viable product (bijv. slimme app, inzichtelijk dashboard).

Voor wie?

 • Senior data professionals die flink wat hands-on ervaring hebben met data-analyse, en een voortrekkersrol willen nemen in datagedreven veranderingstrajecten. Geschikt voor ervaren data professionals die de mogelijkheden van de moderne (analyse/simulatie)-technieken willen benutten (ook ideaal als vervolgcursus voor Data analytics).

Incompany training Data Science

Soms spelen er in de bedrijfspraktijk vraagstukken waar geen pasklare antwoorden voor zijn; soms is er behoefte aan (meer) visie en strategie. De University of Groningen Business School helpt hier graag bij met een op-maat-gemaakte training Data Science bij u in huis.

Onze aanpak

Graag sparren wij met u over uw vraagstuk. Wij koppelen u vervolgens aan de geschikte expert(s).
Onze docenten gaan graag met u in gesprek:

 • Samen bespreken we waar uw team/organisatie zich verder in wil ontwikkelen en verdiepen
 • U kunt meerdere materialen opsturen ter analyse en voorbereiding
 • Wij stemmen het programma volledig af op uw vraagstukken en de belangen binnen uw werksituatie

Het resultaat: een unieke training met eigen casussen, bij u op de werkvloer!

Meer weten over ons Data Science en Data Analytics programma portfolio?

Neem contact op met:

Thijs Broekhuizen

Dr. Thijs Broekhuizen

T: (+31) 050 36 33 777
E: t.l.j.broekhuizen rug.nl

Laatst gewijzigd:11 juni 2024 09:33