Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters

Executive MBA food & retail

Executive master aangeboden in samenwerking met EFMI Business School
Executive MBA voor food professionals - UGBS & EFMI
Brochure Executive MBA

Deze parttime Nederlandstalige opleiding volgt u gedurende 3 jaargangen naast uw reguliere baan. Na afloop ontvangt u de MSc-titel.

Wij houden u graag op de hoogte over de volgende editie. Neem contact met ons op

De food & retail sectoren zijn dynamisch als nooit tevoren: consumentengedrag is grillig en het concurrentieveld is in toenemende mate onderhevig aan veranderingen. Om voorop te blijven lopen is het belangrijk om vanuit een heldere visie te opereren: waar gaat de markt naartoe en wat betekent dat voor de koers van ons bedrijf? Hoe gaan we waarde creëren en hoe zorgen we dat dit operationeel gezien efficiënt en effectief gebeurt?
Dat zijn de kernvragen waar het programma van de Executive MBA op is gebaseerd.

Laurens Sloot, opleidingsdirecteur
Laurens Sloot, opleidingsdirecteur

In deze unieke ‘Food & Retail’ Executive MBA krijgt u een programma voorgeschoteld waarbij theorie en praktijk met elkaar in evenwicht zijn. Dit doen we met een gevarieerd programma, waarbij topdocenten uit de wetenschap en praktijk elkaar afwisselen. Op deze manier gaat de theorie leven en kunt u deze ook toepassen op actuele vraagstukken in de praktijk. We maken daarbij gebruik van veel verschillende werkvormen, zodat ieder onderwerp op de juiste manier behandeld kan worden. Lezingen, workshops, praktijkcases en een internationale studiereis zorgen ervoor dat de overgedragen kennis ook écht beklijft.

Het gehele programma staat onder leiding van prof. dr. Laurens Sloot, hoogleraar Retail Marketing bij de Rijksuniversiteit Groningen en oprichter van EFMI Business School.

Overzicht EMBA

Programma Executive MBA

De opleiding volgt het ‘structure follows strategy’ principe: vanuit een heldere toekomstvisie de koers bepalen (jaar 1), daarna de koers doorvertalen naar de manier waarop een bedrijf waarde creëert (jaar 2) en hoe de organisatie daarop moet aansluiten (jaar 3). Ieder jaar bestaat uit vier losse modules: drie kennismodules en één integratiemodule. De kennismodules worden afgerond door middel van een essay, een casestudie of een andere toetsvorm. In de jaarlijkse integratiemodule staat de toepassing van de stof op een praktijkvraagstuk centraal.

Unieke eigenschappen

  • Een perfecte voorbereiding op een volgende stap. De Executive MBA richt zich op managers die al een sleutelfunctie binnen het bedrijf vervullen of die stap de komende jaren gaan maken. Kenmerkend is dat deelnemers zich ontwikkelen naar een meer generalistische en leidinggevende functie binnen de organisatie. Daarbij is het essentieel dat zij kennis hebben van de belangrijkste bedrijfskundige functies van een bedrijf: marketing, sales, inkoop, finance, HRM en operations. Zowel de modules als het persoonlijke leiderschapstraject helpen u bij het maken deze stap.
  • Goed te combineren met een uitdagende functie. De Executive MBA is opgezet als een part-time programma dat goed te volgen is naast een veeleisende baan. De opzet van één collegedag per 3 weken blijkt goed te doen. Sterker nog, wij horen vaak van deelnemers dat zij altijd weer naar de collegedagen uitkijken om even los te komen van de hectiek van alledag.
  • Focus én een sterk netwerk. De Executive MBA richt zich op een combinatie van food & retail. Door deelnemers van retailers, foodservice, food fabrikanten en andere toeleveranciers in één groep samen te brengen ontstaat er meer interactie en is het eenvoudiger om kennis vanuit hetzelfde begrippenkader met elkaar te bespreken. Door de sectorfocus kan de stof bovendien goed worden toegepast op cases die voor vrijwel alle deelnemers relevant zijn. Een extra voordeel is dat de deelnemers een sterk netwerk gaan vormen, waar zij ook na hun studie nog op kunnen terugvallen. Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers lid worden van de FMA (Food Master Alumni). De FMA komt jaarlijks drie keer bijeen om ontwikkelingen in de sector te bespreken. 'Continuous learning' in optima forma!
  • Unieke samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. De Executive MBA is een programma dat de University of Groningen Business School (UGBS) in samenwerking met EFMI Business School aanbiedt. Daarmee worden theorie en praktijk gecombineerd. Tevens wordt de Executive MBA ondersteund door een Raad van Advies die een sterke binding heeft met de dagelijkse praktijk in de food en retail sector.
  • Gerenommeerde universiteit. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de 1% business schools wereldwijd met zowel een AACSB als EQUIS accreditatie.

Voor meer informatie over de opleiding:

  • Contact:
    T +31 (035) 30 37 777
    E emba.ugbs rug.nl
Laatst gewijzigd:26 september 2023 12:03