Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive MBA Health

Waarom deze Executive MBA?

Een Executive MBA Health biedt professionals en managers een beter begrip van het gezondheidslandschap. Het programma brengt nieuwe kennis en vaardigheden om strategieën te ontwikkelen die de gezondheid en zorg verbeteren.

Leiderschapsvaardigheden voor uw volgende carrièrestap

Met deze MBA doet u ervaring en inzichten op om uzelf verder te ontwikkelen en uw organisatie of team naar een hoger niveau te leiden. U leert te anticiperen op de actuele uitdagingen van het turbulente gezondheidslandschap en regie te nemen op een veranderende toekomst.

U volgt parallel aan het programma een leiderschapstraject met een persoonlijke coach en ziet daarom direct resultaat in uw dagelijkse praktijk. Een assessment van uw persoonlijke ontwikkeling en het trainen van uw management- en leiderschapskwaliteiten helpen u om uw managementeffectiviteit verder te verbeteren.

Het gezondheidslandschap zal zich snel blijven ontwikkelen en impact hebben op uw organisatie. Door uw vaardigheden als manager op dit gebied aan te scherpen en door te leren om nieuwe strategieën te implementeren voor hoogwaardige zorg, vormt deze MBA een grote aanwinst voor uw carrière.

MBA titel van een gerenommeerde universiteit

De colleges worden verzorgd door vooraanstaande onderzoekers en ervaren gastsprekers uit de sector zorg en welzijn. De Nederlandse (NVAO) en internationale (AACSB, EQUIS) accreditaties van het programma garanderen u een waardevolle MBA titel (MSc). De Groningen Business School scoort (UGBS) consequent hoog op de internationale universiteitsranglijst en behoort tot de 1% van business schools wereldwijd met zowel een AACSB als EQUIS accreditatie. Daarnaast biedt het partnerschap van UGBS met de Aletta Jacobs School of Public Health een unieke combinatie van academische en praktische kennis en netwerkmogelijkheden.

Multidisciplinaire en praktisch relevante kennis

De unieke multidisciplinaire aanpak van het programma is gericht op het realiseren van verandering en op het maken van verbindingen - tussen verschillende vakgebieden en tussen stakeholders – om echte impact te hebben in uw dagelijkse praktijk.

De multidisciplinaire benadering verbreedt uw strategisch kader om effectieve verandering te realiseren op de weg naar een duurzaam gezondheidslandschap. U leert veranderingen binnen organisaties door te voeren (bijvoorbeeld door het motiveren van medewerkers voor verandering) en wat de rol is van de verschillende stakeholders in het gezondheidszorgsysteem. Daarnaast verkrijgt u de expertise om de economische kant van de gezondheidszorg en de financiële aspecten mee te nemen in strategische beslissingen omtrent zorginkoop en -bekostiging.

Het programma leert u vooruit te kijken en in te spelen op ontwikkelingen in het gezondheidslandschap, zodat u de juiste bedrijfsmethoden en -strategieën kunt toepassen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De praktische relevantie verdwijnt nooit uit het zicht: u leert welke ideeën (potentieel) succesvol zijn en hoe u ze kunt implementeren door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het vinden van nieuwe partners, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en het vinden van nieuwe manieren van financiering.

Tijdens de integratieprojecten (het afsluitende vak in elk trimester) kunt u aan de slag met een concrete casus uit uw eigen organisatie, zodat u de kennis direct kunt toepassen. De toepassing van het geleerde staat centraal binnen de opleiding.

Parttime en blended programma voor professionals

Deelnemers zijn verzekerd van een persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting door betrokken docenten. Het programma wordt in ‘blended’ vorm aangeboden, afwisselend online en op locatie. De lesmethode is case-gestuurd, met relevante cases en voorbeelden uit uw eigen werkpraktijk. Door de parttime opzet is het mogelijk om de executive MBA te combineren met een veeleisende baan.

Inspirerende locatiebezoeken en netwerkmogelijkheden

Het programma biedt u tal van mogelijkheden om te netwerken en te leren van gelijkgestemde gezondheidsprofessionals. U krijgt de kans om uw professionele netwerk uit te breiden en te leren van, geïnspireerd worden door en te debatteren met medestudenten, wetenschappers en gastdocenten.

Tijdens de opleiding worden enkele bezoeken aan inspirerende locaties gebracht, onder meer tijdens de internationale studieweek om inspiratie op te doen van best-practices.

Gezondheidslandschap Noord-Nederland, uw netwerk

Het programma helpt bij het creëren van een sterk professioneel netwerk. We zijn trots op onze Noordelijke banden en streven ernaar om bestaande en toekomstige netwerken rond gezondheidszorg te versterken. Als MBA-deelnemer ervaart u en neemt u deel aan dit netwerk en ziet u hoe de regio en gezondheidsorganisaties elkaar kunnen versterken.

In het Noord-Nederlandse gezondheidslandschap komen onderzoek en praktijk samen. Onze partner Aletta Jacobs School of Public Health is exemplarisch voor een plek waar praktijkmensen en academici met verschillende achtergronden bijeenkomen om kennis en leerervaringen uit te wisselen. Noord-Nederland is een regio met topklinische en academische ziekenhuizen waar nauwe banden worden onderhouden tussen de organisaties in de gehele gezondheidsketen. Daarbij is Groningen de thuisbasis van Lifelines, een uniek project binnen Europa. Kortom, het Noorden is vooruitstrevend. De Noordelijke partijen werken individueel en samen aan innovatieve oplossingen voor de complexe gezondheidsuitdagingen. De meerwaarde van de Executive MBA Health zit in het innovatieve denken en de kracht van samenwerking van verschillende partijen in de gezondheidsketen.

Esther Metting

"Direct waarde toevoegen"
"Met de multidisciplinaire kennis uit de executive MBA over het zorglandschap en over management, leert u wat nodig is om innovaties te implementeren. In praktische opdrachten gaan we verder aan de slag om de opgedane inzichten en vaardigheden toe te passen in de praktijk van uw eigen organisatie, zodat u direct waarde kunt toevoegen."


Dr. Esther Metting, epidemioloog en psycholoog en docent in de opleiding

Laatst gewijzigd:16 april 2024 15:00