Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive MBA Health

Jasmijn Wieringa, deelnemer Executive MBA Health, zet zich in voor waardegedreven zorg

Jasmijn Wieringa

Na de zomer 2021 start Jasmijn Wieringa, Manager Zorg en Bedrijfsvoering Oogheelkunde bij UMCG, met de nieuwe Executive MBA Health. De oud-deelnemer van het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn weet hoe waardevol het is om even afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en te focussen op eigen ontwikkeling. Samen met vakgenoten zal zij de komende twee jaar meebouwen aan een duurzamer zorglandschap.

Sterke visie voor de toekomst

Het Nederlandse zorglandschap maakt in korte tijd veel veranderingen door. Verschuivende patiëntbelangen, externe risico’s en alsmaar krapper wordende budgetten brengen grote uitdagingen met zich mee. Gelukkig schrikken professionals als Jasmijn hier niet voor terug. Door zich verder te ontwikkelen en meer kennis en vaardigheden op te doen, bereidt zij zich voor op een sterke leiderschapsrol in de sector: ‘Hoe meer je weet over het zorglandschap, hoe gemakkelijker je erin beweegt. Als professional is het belangrijk om overzicht te houden en te snappen hoe het geheel in elkaar steekt. De Nederlandse gezondheidszorg is best complex, met name qua opdeling in regio’s en de samenwerking daartussen. Uiteraard maken alle veranderingen het alleen maar complexer. Om hier effectief op in te kunnen spelen, moet je een sterke toekomstvisie ontwikkelen en strategisch kunnen meedenken.’

Waar Jasmijn nu vooral benieuwd is hoe de sector er over twintig jaar uitziet, is het doel hier meer grip op te krijgen en balans te creëren: ‘De belangrijkste kwestie is hoe te anticiperen op de toekomst, met alle onvoorspelbaarheid, beperkte budgetten en steeds meer patiënten door de verouderingspiek.’

Veroudering een bepalende factor

Met anticiperen op de toekomst doelt Jasmijn op de vergrijzing in Nederland en de grote groei van zorg aan ouderen: 'Op mijn afdeling hangen veel diagnoses samen met veroudering. En dat geldt natuurlijk voor meer afdelingen binnen de ziekenhuizen. De zorgkosten op dit soort afdelingen stijgen snel zonder dat de budgetten meegroeien. Als je dan kwaliteit van zorg wilt blijven leveren zonder hogere kosten te maken, moet je kunnen omdenken en innovatief zijn. De Executive MBA Health biedt handvatten om meer als een ondernemer te gaan denken, wat een uitkomst is in deze kwestie: denken in kansen in de markt, welke mogelijkheden er zijn en hoe te bouwen aan een sterk zorglandschap.’

Wensen van de patiënt weer centraal

De oplossing ligt volgens Jasmijn in de omslag naar waardegedreven zorg: ‘Van oudsher zijn artsen opgeleid om iedereen bij te staan die hulp nodig heeft. Zij hebben de eed afgelegd om geen kwaad te doen en denken in termen van levenswinst. In de praktijk zien we echter dat patiënten lang niet altijd zitten te wachten op slepende en intensieve zorgtrajecten. Daarnaast speelt geloofsovertuiging of leeftijd vaak een rol bij de behandeling. Mede door dit soort factoren is het belangrijk om de patiënt te betrekken bij het bepalen van een zorgtraject. Ik denk dat je veel lijden maar ook veel kosten kunt besparen door de patiënten meer te betrekken bij het maken van de juiste keuzes en samen na te denken over zinnige en onzinnige zorg. Het zorglandschap moet meegroeien met de behoeften van patiënten, maar het moet ook passen binnen het financiële plaatje. Het hoofdlijnenakkoord is daarbij bepalend en leidend. Naast waardegedreven zorg is ook preventie en een gezonde leefstijl promoten een belangrijke pijler. Als we er samen voor kunnen zorgen dat er minder zorg nodig is, omdat iedereen meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen gezondheid, dan kunnen we ernaar toe werken om met gelijkblijvende kosten de benodigde zorg geleverd kan worden. Ook krijg je hierdoor een heel ander zorglandschap, met misschien wel minder kosten voor de maatschappij en zeker minder gedoe voor de patiënt.’

Eigen leiderschapsambities verwezenlijken

Om impact te leveren in de zorg- en welzijnssector wil Jasmijn doorgroeien in het management en een sterkere leiderschapsrol vervullen: ‘Het hele pakket van integriteit, daadkracht en overtuiging wil ik me eigen maken. Beter mijn woorden kiezen, steviger in mijn schoenen staan, de scherpe randjes ervan afhalen. Écht een voorbeeldfunctie uitdragen en mijn steentje bijdragen aan het beter maken van de zorg, dat is wat ik met de Executive MBA Health wil bereiken.’

De Executive MBA Health gaat jaarlijks in september van start. Ontdek meer over de opleiding:

Laatst gewijzigd:16 april 2024 15:00