Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Jaarverslagen en beheerde fondsen Beheerde fondsen Stichting WETEX Toegekende subsidies

Subsidie 2011

Faculteit der Letteren, Kunsten, Cultuur en Media

Mw dr Annie M.A. van den Oever

Project ‘Onderwijsuitgaven op basis van het filmarchief van de Universiteit van Groningen’

€ 11.600

De RUG is in het bezit van een Historische Filmcollectie die afkomstig is van de stichting Vrienden van het Nijmeegs Filmarchief.

Hierin bevinden zich behalve meer dan 2000 16- en 35 mm film en een kostbare collectie projectoren en camera’s, ook een interessant tijdschrift- en posterarchief, waaronder het archief voor het wetenschappelijke tijdschrift voor Film en Opvoeringskunsten Versus, het eerste tijdschrift voor de wetenschappelijke bestudering van film in Nederland.

Het project betreft een startsubsidie voor het maken van een boekenreeks voor het onderwijs op het gebied van Film en Media, gebruikmakend van het materiaal uit de Groningse Historische Filmcollectie.

In de eerste helft van 2012 zal de ‘Groninger Filmarchief Boekenreeks’ nationaal worden gepresenteerd; deze activiteit staat ingepland als deel van een reeks activiteiten rond de opening van een tentoonstelling rond het Filmarchief in het Groninger Universiteitsmuseum.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:03