Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Jaarverslagen en beheerde fondsen Beheerde fondsen Stichting WETEX Toegekende subsidies

Subsidie 2010

Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen ( Natuurkunde, Opleidingsinstituut Natuur & Technologie)

Project

  • Expositie: Grenzeloos! Op zoek naar uitersten in de moderne fysica
  • Aanvrager: Dr. H. Hansen
  • bedrag: € 17.500
  • Doel v/h project: Het voor het voetlicht brengen in de expositie "Grenzeloos!" van actueel onderzoek in de fysica en theoretische fysica aan de hand van de werelden van extremen (koud, snel, zwaar, klein). We richten ons op jongeren in Noord Nederland, immers scholieren bepalen in de nabije toekomst – niet in het minst in hun studiekeuze – de maatschappelijke waarde van wetenschappelijk onderzoek. Volgens de planning zal het project dat is opgebouwd uit vijf elkaar aanvullende werkpakketten in maart 2011 zijn beslag krijgen.

De expositie is in mei t/m juni 2011.

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:03