Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Jaarverslagen en beheerde fondsen Beheerde fondsen Stichting WETEX Toegekende subsidies

Subsidie 2009

Letteren

Geschiedenis

Aanvrager: mw prof.dr. C.W. Bosch

‘Een natuurlijk paar: Frederike van Uildriks en Vitus Bruinsma – Over liefde, radicale politieke en de populaire natuurstudie rond 1900’, € 25.000

Het uitgangspunt vormt het fascinerende dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919). Deze Groningse, die een tijdgenote was van Aletta Jacobs, ontwikkelde zich aan het eind van de negentiende eeuw van een welopgevoede dochter uit de universitaire en gemeentelijke elite tot een vrijgevochten natuuronderzoekster en publiciste van boeken, columns, recensies, opiniërende artikelen en meisjesboeken. Na een onvervulde liefde voor de gemeentesecretaris en latere hoogleraar Jacques Oppenheim (die van zijn vader niet met een niet-joods meisje mocht trouwen), vond zij het geluk in een 'vrij huwelijk' met de Friese socialist en hervormer Vitus Bruinsma. Ter gelegenheid van de presentatie van het boek (op 21 september 2010, tevens de dag van de oratie van de aanvrager) zal ook een tentoonstelling worden geopend in het Groninger Universiteitsmuseum. Bij de tentoonstelling zal een lespakket worden ontwikkeld, terwijl ook in de UB en in de Groninger Archieven aandacht zal worden gevraagd voor aspecten van dit bijzondere vrouwenleven.

Laatst gewijzigd:15 november 2022 14:37