Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Jaarverslagen en beheerde fondsen Beheerde fondsen Stichting WETEX

Stichting WETEX

De Stichting WETEX (Stichting Fonds voor Wetenschappelijk en Technische Exposities) is opgericht in 1986 onder auspiciën van de Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) en het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen (KNG). Vanaf 1 januari 2009 is de Stichting WETEX onder de vleugels van het GUF gebracht.

Stichting WETEX heeft ten doel te bevorderen dat de historische en hedendaagse ontwikkelingen op wetenschappelijk en technologisch gebied, in het bijzonder in relatie tot onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek door middel van exposities en andere educatieve manifestaties. Deze kunnen in het Universiteitsmuseum of op andere lokaties gehouden worden. De Stichting WETEX verstrekt tot dat doel subsidies.

E-mail: guf rug.nl

Laatst gewijzigd:15 maart 2022 11:03