Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWerken bij de RUGDaarom werk je bij de RUGCarrièremogelijkheden

Endowed Chairs

Het College van Bestuur heeft via het Endowed Chair programma extra financiering beschikbaar gesteld voor een aantal topwetenschappers. Naast het hoogleraarschap maakt deze leerstoel de aanstelling mogelijk van een aantal PhD-studenten (promovendi) en postdoctoraal onderzoekers, die door de hoogleraar begeleid worden.

Prof. Dr. Johan Bos

Prof. dr. Johan Bos

Faculteit der Letteren

Bos promoveerde aan de Universiteit van Saarland (Saarbrücken) in 2001, waarna hij postdoc-onderzoeker werd aan de Universiteit van Edinburgh. Van 2005-2010 was hij adjunct hoogleraar aan de Universiteit "La Sapienza" in Rome. In Groningen is hij hoogleraar Computationele Semantiek, en doet hij onderzoek op gebied van de natuurlijke taalverwerking en automatische tekstanalyse. Bos is vooral geïnteresseerd in de rol van betekenis van woorden, zinnen en teksten in toepassingen van de computationele taalkunde.
Prof. dr. Aurelia Colombi Ciacchi

Prof. dr. Aurelia Colombi Ciacchi

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Aurelia Colombi Ciacchi (1970) is academisch directeur van het Groningen Centre for Law and Governance (GCL) en directeur van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). Haar onderzoek richt zich vooral op de balans tussen tegenstrijdige belangen bij de regulering en governance van private verhoudingen, b.v. contracten. Haar talrijke publicaties omvatten een breed spectrum aan onderwerpen, waarbij de doorwerking van grondrechten en mensenrechten in de civiele rechtspraak in Europa een prominente rol speelt. Zij is een ervaren leider van internationale onderzoeksnetwerken en werkt samen met excellente onderzoekers uit 25 Europese landen.

Prof. dr. Pauline Kleingeld

Prof. dr. Pauline Kleingeld

Faculteit Wijsbegeerte

Kleingeld is internationaal en nationaal vermaard vanwege haar werk op het gebied van de filosofie van Kant, de hedendaagse Kantiaanse ethiek en het wijsgerig kosmopolitisme en haar geschiedenis. Pauline Kleingeld was sinds 2004 hoogleraar aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen (Instituut voor Wijsbegeerte) te Leiden (2004-2010). Daarvoor heeft zij ruim twaalf jaar gewerkt aan Washington University te St. Louis (1993-2004).

Prof. dr. Peter Lansdorp

Prof. dr. Peter Lansdorp

Faculteit Medische Wetenschappen

Lansdorp is wetenschappelijk directeur van het nieuwe European Research Institute on the Biology of Ageing (Eriba) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit onderzoeksinstituut bundelt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het verouderingsproces en de ziekten die daarmee gepaard gaan. Vanuit de hele wereld worden topwetenschappers aangetrokken om te ontrafelen welke mechanismen ten grondslag liggen aan ziekten zoals Alzheimer en Parkinson, maar ook wat fundamentele oorzaken zijn van tumorvorming en diabetes mellitus. Lansdorp is voornamelijk geïnteresseerd in de rol van telomeren en genoom instabiliteit in het ouder worden van cellen.

Prof. dr. Philip McCann

Prof. dr. Philip McCann

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Philip McCann is van origine een economisch geograaf. Hij studeerde en promoveerde (1993) in Cambridge (UK) en werkte daarna achtereenvolgens aan de University of Pennsylvania in de VS (1993-1995), de University of Reading in Engeland (1995-2005) en de University of Waikato in Nieuw Zeeland. In Reading was hij hoogleraar in Urban and Regional Economics, in Waikato hoogleraar Economie. Verder vervulde hij gasthoogleraarschappen in de VS, Japan, Thailand en Italie. Hij heeft al een jarenlange intensieve relatie met de Groningse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, waar hij zeer regelmatig op bezoek is voor gastcolleges, seminars en promoties.

Prof. dr. Russel Spears

Prof. dr. Russell Spears

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Spears behoort tot de wereldtop in de sociale psychologie. Spears’ onderzoek richt zich op intergroepsrelaties, sociale cognitie, communicatie en sociale identiteit. Zijn internationale succes is onder andere toe te schrijven aan zijn onderzoek naar de rol van stereotypering en sociale identiteit in relaties tussen groepen. In het verlengde hiervan onderzocht hij de rol van emoties zoals schuldgevoelens en leedvermaak in intergroepsrelaties.

Prof. dr. Kocku von Stuckrad

Prof. dr. Kocku von Stuckrad

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Von Stuckrad (1966) is een specialist in de pluralistische dynamiek van de Europese geschiedenis van de godsdienst, met een speciale interesse in de relatie tussen religie, filosofie van de natuur en de natuurwetenschappen. Zijn talrijke publicaties omvatten ook de onderwerpen over esoterie, astrologie en mystiek, als onderdeel van de Westerse cultuur. In zijn studies legt von Stuckrad vooral de focus op de methodologische aspecten van religie en benadrukt hij de discursieve benadering van religie en cultuur. Von Stuckrad vervulde diverse functies aan de American Academy of Religion en was voorzitter van de International Society for the Study of Religion, Nature and Culture. Momenteel is hij voorzitter van de Dutch Association for the Study of Religion (Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap).

Laatst gewijzigd:18 januari 2019 12:47
printView this page in: English