Skip to ContentSkip to Navigation
About usWorking with usGood reasons to work with usCareer possibilities

Carrièremogelijkheden aan de RUG

Het succes van de universiteit wordt bepaald door de kwaliteit van haar medewerkers. Het selecteren, belonen en behouden van talent is dan ook van de belangrijkste aspecten van het personeelsbeleid. Wie laat zien over voldoende talent te beschikken, krijgt aan de RUG alle kans om zijn of haar eigen loopbaan vorm te geven.

Dit wordt duidelijk zichtbaar in de tenure track. Wie voldoet aan de criteria, stroomt door naar een volgende functie.

Het prestigieuze Rosalind Franklin Fellowship Programma richt zich primair op gepromoveerde vrouwen die het hoogleraarschap nastreven. Dit past binnen het diversiteitsbeleid van de RUG.

Via het Endowed Chairs programma is er extra financiering beschikbaar voor een aantal topwetenschappers. Naast het hoogleraarschap maakt deze leerstoel de aanstelling mogelijk van een aantal PhD-studenten (promovendi) en postdoctoraal onderzoekers.

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 10:47
printView this page in: English