Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWerken bij de RUG

Visustest

Wettelijke verplichting 

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (Art. 5.11) moet iedere werknemer die voor de eerste keer belast wordt met arbeid aan een beeldscherm, in de gelegenheid worden gesteld om vóór de aanvang van die arbeid een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen.

De RUG biedt in dit verband aan nieuwe medewerkers die langer dan 2 uur per dag beeldschermwerk gaan verrichten een visustest aan. Deze test wordt uitgevoerd door de Arbo- en Milieudienst. 

Inhoud visustest 

Bij het onderzoek, dat hooguit 15 minuten in beslag neemt, worden de ogen getest op 40 cm, 60 cm en op 5 meter. Bij afwijkingen voert de bedrijfsverpleegkundige zonodig een uitgebreider onderzoek uit (of wordt de betrokkene naar de oogarts verwezen).

Het resultaat is een ‘briladvies’. 

Tevens kunnen de testgegevens dienen als vergelijkingsmateriaal voor het geval betrokkene in de toekomst oogklachten krijgt. 

Aanmelden voor een test 

Nieuwe medewerkers die gebruik willen maken van deze testmogelijkheid kunnen telefonisch een afspraak maken bij de AMD , telnr. 050-363 5534. 

Nadere toelichting 

Beeldschermen bevinden zich meestal op 50 tot 70 cm. afstand van de ogen. Deze afstand valt in het gebied tussen leesbril en ‘bril voor veraf’ en zorgt bij een aantal mensen voor problemen.

In dat geval is een beeldschermbril vaak aangewezen.

De RUG kent een vergoedingsregeling voor beeldschermbrillen (mits op advies van de AMD aangeschaft). Hiervoor kan men zich wensen tot de arbo- en milieucoördinator van de eigen faculteit of dienst. De regeling is tevens te vinden op de website van de amd (www.rug.nl/amd)

Laatst gewijzigd:29 november 2012 15:42
printView this page in: English