Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Introductie

Duitsland

In het internationaliseringsbeleid van de Rijksuniversiteit Groningen neemt Duitsland een belangrijke plaats in . Dit blijkt uit de nauwe onderwijs- en onderzoekssamenwerking op vele terreinen, maar ook uit het grote aantal Duitse studenten dat aan de RUG studeert .

Duitse universiteiten en instituten

De Rijksuniversiteit Groningen onderhoudt op instellingsniveau uitstekende relaties met de universiteiten van  Oldenburg , Bremen , Hamburg en Göttingen.

Groningen en de Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg werken samen in gezamenlijke onderwijsprogramma's, waaronder een dubbel diplomaprogramma op het gebied van water en kustbeheer (Water and Coastal Management). Onderzoek op het energiegebied zal de band tussen beide instellingen verder versterken via het Energy Delta Research Centre in Groningen en een in 2007 in Oldenburg gelijksoortig opgericht instituut . Ook neemt de gezamenlijke belangstelling voor de medische wetenschappen.

De Rijksuniversiteit Groningen richtte met de  Universiteit van Bremen en de Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg de  European Law School op. De European Law School biedt zowel een bachelor als een master programme aan die studenten grondig laten opleiden op het terrein van de wetgeving in andere Europese landen (bijv. Duits en Brits, naast het Nederlandse systeem).

Groningen neemt deel aan studenten- en stafuitwisseling en zet gezamenlijke programma's op op vele gebieden met de Georg-August- Universität Göttingen .

Ten slotte wordt tussen het Verbund Norddeutscher Universitäten en Groningen voortdurend samengewerkt , met name als het gaat om kwaliteitsbewaking en het visiteren van opleidingen.

Neem voor meer informatie contact op met: Jodien Houwers, j.d.houwers@rug.nl

Laatst gewijzigd:22 december 2017 16:32
printOok beschikbaar in het: DeutschEnglish