Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Bedrijfsvoering

Milieu Prestatie Indicatoren (MPI’s)

Het terugdringen van energieverbruik en afvalstromen staat in onze samenleving hoog op de agenda. Vanuit zowel milieutechnisch als economisch oogpunt is het belangrijk om op energie en afval te besparen. Om deze milieuprestaties te verbeteren is het van belang om ze goed te kunnen meten en bij te houden.

Meten is weten

Om milieuprestaties te meten heeft de ARBO en Milieudienst (AMD) van de RUG de Milieu Prestatie Indicatoren (MPI’s) ontwikkeld. Via deze MPI’s kunnen milieuprestaties van gebouwen, faculteiten of zelfs universiteiten en bedrijven onderling vergeleken worden. De milieuprestaties worden niet alleen opgesplitst in waterverbruik, elektriciteitsverbruik en gasverbruik, maar het geeft ook een handvat om de prestaties op het gebied van papiergebruik en gevaarlijk afval te meten. De RUG bezit met de MPI’s een uniek systeem om de eigen milieuprestaties te meten.

Sinds 1996 worden door de RUG deze MPI's jaarlijks nauwkeurig in beeld gebracht en kunnen nieuwe milieuprestaties worden geformuleerd. De organisatie wordt zo geïnformeerd over de eigen milieuprestaties en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Meer over het bepalen van de MPI's

MPI's ten opzichte van 1996

MPI’s RUG inclusief A. Deusinglaan 1 (Complex Medische Wetenschappen en Farmacie)

1996 2008 2012 2013 Verandering 2013 tov 1996 Verandering 2013 t.o.v. 2012 Verandering 2013 t.o.v. 2008

Studenten

17880

26059

27512

28967

+62%

+5%

+11%

Medewerkers

5221

4686

5463

4521

-13%

-17%

-4%

Vloeroppervlak m2

301906

364527

419065

385490

+28%

-8%

+6%

MPI ALGEMEEN / m2

MPI CO2 kg/m2

362

216

224

245

-32%

+9%

+13%

Energie in MPI GJ/m2

2.3

1.4

1.4

1.6

-30%

+14%

+14%

Water in MPI m3/m2

1.2

0.3

0.4

0.5

-58%

+25%

+66%

Niet-gevaarlijk afval in MPI kg/m2

4.3

3.o

2.6

2.2

-49%

-15%

-27%

Gevaarlijk afval in MPI kg/m2

0.3

0.2

0.2

0.2

-33%

0%

0%

MPI / STUDENT

MPI CO2 kg/student

6114

3026

3407

3265

-47%

-4%

-7%

Energie in Mpi GJ/Student

38.9

19.2

21.7

20.8

-47%

-4%

+8%

Water in Mpi M3/Student

21.0

4.3

6.9

6.7

-68%

-3%

+56%

Niet-gevaarlijk afval in MPI kg/student

72,8

42,4

39,0

28,7

-61%

-26%

-32%

Gevaarlijk afval in MPI kg/Student

5,8

2,6

2,3

2,8

-52%

+22%

+8%

MPI / MEDEWERKER

Energie: GJ/Medewerker

133.1

107.0

109.1

133.0

-0.1%

+22%

+24%

Water: GJ/ Medewerker

71.8

23.9

34.7

43.1

-40%

+24%

+80%

Niet-gevaarlijk afval : kg/Medewerker

249,3

235,5

196,6

183,8

-26 %

-7%

-22%

Gevaarlijk afval: kg/Medewerker

19,9

14,2

11,6

17,6

-12%

+52%

+24%

* De medewerkers aantallen 2011 zijn exclusief het A. Deusinglaan 1 deel. Voor 1996 is gekozen, omdat dit jaar als referentiejaar dient voor de MJA I afspraken. Vanaf 2008 gelden de nieuwe afspraken zoals gemaakt in de MJA III.

In onderstaande grafieken zijn de waarden van een aantal MPI's gepresenteerd. Uit deze grafieken blijkt dat sinds 1996 sprake is van een dalend energie- en waterverbruik. Opgemerkt dient te worden dat het waterverbruik/student de laatste 6 jaren wel is gestegen met ruim 70% ten opzichte van 2006.

MPI energie in GJ/student

Terug naar de tabel

MPI energie
MPI energie
MPI water
MPI water

Het geproduceerde (gevaarlijk) afval/student is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Echter is het afgelopen jaar het geproduceerde niet gevaarlijk afval afgenomen met ruim 10kg/student. Dit is een daling van circa 25% ten opzichte van 2012.

MPI niet gevaarlijk afval
MPI niet gevaarlijk afval
MPI gevaarlijk afval
MPI gevaarlijk afval
MPI kg CO2
MPI kg CO2
Laatst gewijzigd:07 mei 2014 10:48
printView this page in: English