Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Green Office GroningenOrganisatie

Planet - bedrijfsvoering

Al onze duurzame doelen vind je in de Roadmap 2015-2020.

We willen een duurzamere wereld, daarom beginnen we dichtbij. De Green Office maakt de RUG duurzamer.


Duurzaamheid op de faculteiten:

In 2018 ging de Green Office op visite bij alle faculteiten om te kijken hoe het er voor stond met duurzaamheid, of zij nog tips hadden of juist hulp konden gebruiken. Al onze bevindingen lees je in dit rapport:

Duurzaamheid op de faculteiten 2018.

Duurzame nieuwbouw:

Het energieverbruik van de universiteit wordt bepaald door de omvang van de universiteit, dat wil zeggen het aantal gebouwen, de vierkante-meters vloeroppervlak, het handelen van individuele gebruikers, alsmede de bedrijfsvoering. Met het groeien van de universiteit en de toenemende complexiteit van het onderwijs en het onderzoek, neemt het energieverbruik toe en daarmee ook de belasting van het milieu. Duurzaamheid in nieuwbouw is daarom belangrijk. In nieuwbouw streven we altijd naar een hoge BREEAM certificering.

Lees meer over duurzame nieuwbouw.

Mobiliteit:

Een van de doelen in onze Roadmap 2-15-2020 is het bevorderen van duurzame mobiliteit: meer medewerkers met de trein en op de fiets! Dat is gezonder en duurzamer. Daarnaast staan in Groningen de komende jaren ingrijpende en langdurige wegwerkzaamheden gepland aan zowel de wegen als het spoor, waaronder ook de zuidelijke ringweg. Daarom raden we onze medewerkers actief aan om op de fiets of met het OV te komen.

Lees meer over mobiliteit bij de RUG.

Printen:

Minder printen door follow-me: door bewuster om te gaan met printen besparen we papier en inkt.

Lees meer over printen bij de RUG.

ICT verduurzamen en E-waste:

De Green Office wil bijdragen aan een duurzamere universiteit en hoopt door middel van ICT en het verminderen van E-Waste hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Samen met de afdeling ICT kijken we naar de verbetermogelijkheden bijvoorbeeld met betrekking tot o.a. het recyclen van computers of andere electronica, levensduur van electronica, duurzaam inkopen, en kijken hoe ICT ingezet kan worden om processen efficienter te maken.

Aanbestedingen:

Binnen de RUG worden verschillende opdrachten gegund aan externe partijen om een bepaalde dienst in te vullen. De Green Office heeft een adviserende rol bij de aanbestedingen en zorgt er zo voor dat er zo duurzaam mogelijke keuzes worden gemaakt. Green Office was nauw betrokken bij de aanbestedingen van printen, catering, sanitaire middelen en vervoer.

Afval:

Bij de RUG wegen we iedere kilo geproduceerd afval en worden de afvalstromen tot op gebouwdelen nauwkeurig in kaart gebracht. Dit is een waardevol instrument om te komen tot een verdere besparing op het geproduceerde hoeveelheid afval. Daarbij scheidt de universiteit het afval in 28 deelstromen en een deel van het restafval wordt ingezameld met een elektrische afvalauto. De manier waarop de RUG met haar afval omgaat, is dan ook één van de redenen waarom de RUG als beste Nederlandse universiteit uit de bus komt bij de GreenMetric World University Ranking .

Een ander voorbeeld hiervan zijn de ‘compactors’ op het Zerniketerrein. Deze op zonne-energie werkende afvalperscontainers voorzien voor honderd procent in hun eigen energiebehoefte. Ze persen het afval samen en kunnen zo tot vijf keer meer afval bevatten dan een gewone afvalbak. Door de verhoogde capaciteit vermindert het aantal keren dat de bak geleegd moet worden. Dat draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot en levert bovendien een besparing op van arbeidskosten.

Alles lezen over afval kan hier.

Duurzame kantines:

De Green Office adviseert onze cateraar Beijk en helpt ze duurzamere keuzes aan te bieden. Hiervoor is de Food Group opgericht. Deze groep bespreekt beleid en standpunten, maar organiseert ook de Week zonder Vlees, vegan proeverijtjes, en andere leuke events gericht op gezond en duurzaam eten.

De Food Group focust zich op meer duurzame producten in kantines en catering, heldere informatie over de producten (o.a. keurmerken), verminderen van voedselverspilling, en vermindering van gebruikt verpakkingsmateriaal.

Zowel de restaurants als de catering zouden als standaard gezond en duurzaam eten moeten aanbieden, en deze producten vol trots aanbieden aan de klanten.

Energie besparen en opwekken:

Besparen op energie is één van de belangrijkste punten op het gebied van duurzaamheid van de Rijkuniversiteit Groningen. We besparen energie door het gebruik van een warmte-koude opslag, duurzame nieuwbouw, en onze eigen zonneweide Sungrazer op het Zernike.

Meten is weten: lees meer over alle milieu prestatie indicatoren.

Lees meer over energie bij de RUG

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:22
printView this page in: English