Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Green Office GroningenResearch

Research Topics

Help us improving the Green Office Model

Research questions by rootAbility about the impacts, practices and appraches of student-led and staff-supported sustainability hubs, inspired by the Green Office Model.

Find all the research questions here.

How to stimulate taking the staircase over elevator use? A practical research.

piano stairs

The Green Office would like to implement external signs (such as stickers of footprints leading towards the stairs, posters with information of the benefits of taking the stairs or positive rewards such as the famous piano stairs) to reduce elevator use. It would be nice to make a comparative study: before and after implementation of the signs. Also the choice of which signs to use can be researched and implemented.


Motivatie van restauranteigenaren om vervuilende brommers te vervangen door schonere vervoersmiddelen

pizza bezorger

D66 in Groningen wil graag zeer vervuilende brommers uit de binnenstad weren. Een van de grootste gebruikers zijn de bezorgbrommers van restaurants. Dit onderzoek is bedoeld om te onderzoeken wat restaurant eigenaren motiveert om (al dan niet) over te stappen op bijvoorbeeld e-bikes of e-scooters.


Update Development towards a Sustainable Society, The Netherlands 1975-2008

sSi

Sustainable Society Foundation zoekt een student die kan helpen bij verschillende vragen:

  1. het aanvullen met data voor de jaren na 2008, op basis van het huidige raamwerk van de SSI. Deze data zijn deels al beschikbaar in de database van de SSI, zij het dat de data voor tussenliggende jaren moeten worden verzameld, omdat de SSI om de twee jaar verschijnt. Enkele indicatoren zijn sinds 2008 gewijzigd, vervallen of nieuw. Dat vergt dus extra aandacht en werk.
  2. Het verwerken van de data tot scores voor indicatoren, categorieën en dimensies
  3. Het genereren van grafieken, bijvoorbeeld conform de grafieken in het huidige boekje, wellicht ook juist weer andere.
  4. Het analyseren van de data van Nederland à wat lezen en leren we daar uit?
  5. Het verzamelen van overeenkomstige data voor enkele landen waarmee we Nederland vergelijken, waaronder Finland omdat we Nederland destijds met Finland hebben vergeleken.
  6. Het vergelijken van data van Nederland met die van de gekozen landen, met de daarbij behorende grafieken. Misschien moeten we er om praktische redenen voor kiezen om deze vergelijking te beperken tot de jaren waarvoor de SSI-data beschikbaar zijn.
  7. Het formuleren van conclusies en aanbevelingen.
  8. Het schrijven van een rapport.


Laatst gewijzigd:02 juni 2016 15:08