Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur positionFacts and figures

Onderzoekorganisatie

Onderzoekscholen/landelijke promovendi-netwerken waarvan de RUG penvoerder is

HOOP-gebied(en)  

Faculteit(-en)

Onderzoekschool

Overige participanten

Erkend door ECOS

Taal & Cultuur

FLET, FGG, FWB, GMW

OGWG  

geen  

FLET, FWB  

Mediëvistiek  

KUN, UL, UvA, UU, VU

FEW, FLET

N.W. Posthumus Instituut

EUR, KUN, TUE, UL, UU, UvA, VU, WUR, IISG, SHCL, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven

Gezondheid/Natuur

UMCG, FSE, FLET, FWB, GMW

Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN)

geen

FMW, FSE  

Groningen Institute for Drug Exploration (GUIDE)

geen

Natuur

FSE  

Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB)

geen

FSE

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)

UL, UvA, UU

KVI, FSE

International Researchschool for Fundamental and Applied Nuclear and Atomic Physics (FANTOM)

VU, Gent , Leuven , Münster, Orsay

Economie  

FEW, FBK  

Systemen, Organisatie en Management (SOM)

geen  

Rechten  

FRG  

Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving (CRBS)

geen  

Gedrag & Maatschappij

GMW

Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

RU, UU

Zonder ECOS-erkenning na te streven

FSE

Functional Ecology (FE) (landelijk netwerk)

KUN, UL, UU, UvA, NIOZ, NIOO

FSE

Materials Science Centre (MSC) (erkend door OCW als Toponderzoekschool)

geen  

Laatst gewijzigd:13 februari 2017 10:55