Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenVeni, Vidi, Vici-laureaten

Toekenningen Veni, Vidi, Vici aan de RUG in 2017

Toekenningen in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma.

Toekenningen Veni

Anne Benjaminse
Anne Benjaminse

‘Motorisch leren’ begrijpen om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen: een nieuwe benadering

Dr. A. (Anne) Benjaminse, UMCG – Department of Human Movement Sciences

Sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Benjaminse zal ‘motorisch leren’ toepassen en onderzoeken, en daarna analyseren hoe de aangeleerde, veilige bewegingen beklijven op de lange termijn. Primaire blessurepreventie kan uiteindelijk het blessurerisico op het veld verminderen.

Lynn Boschloo
Lynn Boschloo

Eén maat past niemand: diversiteit in de symptomatologie van patiënten is de sleutel tot gerichte depressiebehandeling

Dr. L. (Lynn) Boschloo, UMCG – Psychopathologie en psychiatrie

Depressieve patiënten verschillen sterk in hun reactie op farmacologische en psychologische behandelingen. Boschloo gebruikt innovatieve statistische technieken om symptomen in kaart te brengen, wat helpt bij het inschatten van welke behandeling een specifieke patiënt het meeste baat zal hebben.

Pensionering van ZPP'ers

Dr. M. (Marleen) Damman, NIDI

De groep zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) groeit en wordt steeds heterogener. Welke ZZP’ers hebben er werkelijk controle over hun pensionering? Dit project onderzoekt hoe diversiteit in werksituatie en loopbaan binnen de groep ZZP’ers samenhangt met voorbereidingen op pensionering en ervaringen rondom pensionering.

Laura Govers
Laura Govers

Klimaatsverandering en mariene plantenziektes

Dr. L.L. (Laura) Govers, RUG – GELIFES

Kwelderplanten, mangroves en zeegrasvelden vormen het fundament van veel kustecosystemen. Deze waardevolle systemen worden wereldwijd bedreigd, maar de rol van plantenziektes daarbij is  nog onbekend. Onderzocht wordt hoe klimaatsverandering de interactie tussen zeegrassen en een nieuw-ontdekte plantenziekte (Phytophthora gemini) beïnvloedt en wat de consequenties daarvan zijn voor natuurbehoud en -herstel.

Maak dat de kat wijs!

Dr. R. (Ronnie) Hermens, RUG - Filosofie

Schrödinger ontdekte dat, wanneer we de kwantummechanica letterlijk nemen, katten in theorie zowel levend als dood zouden kunnen zijn. Een niet-letterlijke lezing heeft dan de voorkeur. Recentelijk onderzoek stelt echter dat die optie onhoudbaar is. In dit project onderzoekt Hermens wat de precieze gevolgen zijn van dat onderzoek.

Gijs Huitsing
Gijs Huitsing

Netwerk Interventies in de Peer Context: Hoe veranderen interventies sociale processen bij jongeren?

Dr. G. (Gijs) Huitsing, RUG – Sociologie

Huitsing gebruikt sociale-netwerkanalyse om een gedragsmodel te ontwikkelen dat verklaart hoe jongeren hun netwerkrelaties en gedrag veranderen tijdens een anti-pestinterventie. Daarna gebruikt hij computersimulaties, op basis van dat model, om richtlijnen te ontwikkelen voor nieuwe netwerkinterventies. Deze worden vervolgens in schoolklassen onderzocht op effectiviteit.

Artūras Juodis
Artūras Juodis

We do not live in a bubble: economic shocks in misspecified panel data models

Dr. A. (Artūras) Juodis, RUG – Economie en Bedrijfskunde

Zowel individuele als geaggregeerde economische gegevens worden vaak over meerdere perioden waargenomen. Om de ontwikkeling van economische agenten op de lange termijn te beschrijven, wordt gecontroleerd op gemeenschappelijke schokken en trends. Dit project onderzoekt het effect van gemeenschappelijke schokken in paneldatamodellen, die onderhevig zijn aan misspecificatie.

Hoe krijgen bloemen hun kleuren, en waarvoor?

Dr. C.J. (Casper) van der Kooi – Faculty of Science and Engineering

Dit onderzoeksproject brengt de optische eigenschappen van kleurrijke bloemen in kaart. Van der Kooi combineert optische analyses met de evolutionaire eigenschappen van de planten, en vormt zo de basis om te verklaren hoe bloemen geëvolueerd zijn voor het aantrekken van bestuivers.

Namkje Koudenburg
Namkje Koudenburg

Het Communicatie-model van Culturele Verandering

Dr. N. (Namkje) Koudenburg, RUG – Social Psychology

Dit onderzoek test de invloed van dagelijkse gesprekken op culturele veranderingen. Een nieuw CCC-model wordt ontwikkeld, dat stelt dat het samenspel tussen vorm en inhoud van sociale interactie bepalend is voor de culturele verandering, en dat culturele verandering gemedieerd wordt door veranderingen in de waargenomen distributie van publieke opinie.

Enzymen maken op bestelling

Dr. C. (Clemens) Mayer, RUG – Stratingh Institute for Chemistry

Enzymen zijn verfijnde katalysatoren. Het is aanlokkelijk om enzymen te gebruiken voor industriële toepassingen, maar ze zijn hiervoor zelden optimaal. Mayer verkent strategieën om de activiteit van enzymen in bacteriën op maat te maken en evalueert zo de mogelijkheden om biokatalysatoren op bestelling te maken.

Redefining concepts of membrane transport mechanism

Dr. C.P. (Cristina) Paulino, RUG – Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute

Eiwitten die ionen over biologische membranen transporteren worden geclassificeerd als kanalen, primaire of secundaire transporters. Het Kdp-systeem voor kaliumopname in bacteriën combineert eigenschappen van al deze klassen. Opheldering van het werkingsmechanisme van dit systeem zal tot nieuwe inzichten leiden, en mogelijk bijdragen tot ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Ward Romeijnders
Ward Romeijnders

Plannen voor het onbekende

Dr. W. (Ward) Romeijnders, RUG – Economie en Bedrijfskunde

In de praktijk moeten veel beslissingen worden genomen terwijl belangrijke informatie nog onbekend is. In dit project zal Romeijnders algoritmes ontwikkelen voor de onderliggende wiskundige optimaliseringsproblematiek in zulke situaties. Hiervoor maakt hij gebruik van recent ontdekte eigenschappen van deze problemen. De nieuwe algoritmes zullen worden toegepast op investeringsbeslissingen in elektriciteitsnetwerken.

More than words: Uncovering the effects of talkers’ voices on real-life speech perception by cochlear implant users

Dr. T.N. (Terrin) Tamati, UMCG – Afdeling Otorhinolaryngologie

Het verstaan van spraak buiten de polikliniek kan een uitdaging zijn voor cochleair-implantaatgebruikers. Dit project onderzoekt de perceptie van spraak bij deze groep, door hen te laten luisteren naar sprekers met verschillende stemmen en accenten. Zo zal Tamati moeilijkheden in het dagelijks leven identificeren, om hierop in te kunnen spelen in de kliniek.

Complexe genetica van inspanningselektrocardiografie

Dr. N. (Niek) Verweij, UMCG – Cardiologie

Omdat veel eigenschappen en ziekten van het hart alleen bij belasting zichtbaar worden, is het belangrijk onderzoek te doen naar de activiteit van het hart tijdens inspanning. Deze studie onderzoekt hartfilmpjes van mensen die zich inspannen, en zal daarmee unieke inzichten geven in verschillen tussen DNA, hartfunctie en hartziekten.

Zijn mensen egocentrisch als ze praten?

Dr. J. (Jorrig) Vogels, RUG – Center for Language and Cognition Groningen

Dit onderzoek gaat in op de vraag of mensen rekening houden met het perspectief van de luisteraar als ze praten. Door keuzes in taalgebruik (bijvoorbeeld ‘het meisje’ of ‘zij’) te bestuderen, proberen onderzoekers erachter te komen wanneer mensen op een egocentrische manier spreken en wanneer niet.

Institute: Kleine poriën, grote sensoren

Dr. C. (Carsten) Wloka-Tjalsma, RUG – Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology

De moleculaire samenstelling van een cel verandert snel en de kwantificatie ervan is een uitdaging. In dit project zullen kleine poriën, uitgerust met sensoreiwitten, ingevoegd worden in cellulaire membranen om kleine moleculen te kwantificeren. Hiermee wordt het effect van chemotherapeutica op individuele kankercellen geëvalueerd.

Toekenningen Vici

Deniz Başkent
Deniz Başkent

Stem-perceptie en linguïstische inhoud in communicatie

Prof. dr. D. (Deniz) Başkent, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Praten is wat ons mens maakt, maar gehoorschade kan er voor zorgen dat iemand langdurig het vermogen om andere stemmen te horen verliest. Hoewel dit vaak wordt gezien als beperking, gebruiken we in dit project de effecten van gehoorschade om het belang van stemperceptie in spraakcommunicatie te onderzoeken.

Ute Bültmann
Ute Bültmann

De jeugd van heden vormt de werkers van morgen

Prof. dr. U. (Ute) Bültmann, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Jonge werkenden hebben te maken met veranderend werk en een veranderende arbeidsmarkt. Een gezond werkleven is belangrijk voor het individu en de maatschappij. De onderzoekers bestuderen de relatie tussen psychische gezondheid en werk vanuit een levensloopperspectief. De resultaten kunnen helpen jongeren te ondersteunen bij het krijgen en behouden van werk.

Gerrit Poelarends
Gerrit Poelarends

Groenere medicijnen

Prof. dr. G.J. (Gerrit) Poelarends, Faculty of Science and Engineering

Gamma-aminoboterzuur derivaten vertegenwoordigen veelvuldig voorgeschreven geneesmiddelen die breed worden toegepast als anticonvulsiva, antidepressiva en voor de behandeling van zenuwpijn. In dit VICI project zullen de onderzoekers nieuwe enzymatische synthese routes ontwikkelen voor de groenere, meer duurzame en meer efficiënte productie van deze belangrijke farmaceutische producten.

Hedderik van Rijn
Hedderik van Rijn

De stopwatch in ons brein

Prof. dr. D.H. (Hedderik) van Rijn, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Efficiënt menselijk gedrag is afhankelijk van het goed inschatten van korte tijdsintervallen, maar wetenschappers weten nog niet hoe de stopwatch in ons brein werkt. In dit project bouwen wetenschappers een computermodel van het brein en verklaren daarmee hoe we tijd kunnen inzetten voor efficiënt en optimaal gedrag.

Toekenningen Vidi

Iris Jonkers
Iris Jonkers

Kleine veranderingen, grote gevolgen

Dr. I.H. (Iris) Jonkers, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Auto-immuunziekten worden deels veroorzaakt door kleine genetische foutjes in patiënten. Echter, hoe foutjes in het DNA auto-immuunziekten kunnen veroorzaken is niet duidelijk. Daarom wil ik bepalen wat voor consequenties deze foutjes hebben. Kennis over de link tussen genetica en auto-immuunziekten zal nieuwe behandelstrategieën voor deze ziekten openbaren.

Maaike Oosterveer
Maaike Oosterveer

Suiker: een kickstart voor kanker

Dr.ir. M.H. (Maaike) Oosterveer, Faculty of Medical Sciences/UMCG

Stofwisselingsziekten kunnen kanker veroorzaken. De onderzoekers hebben ontdekt dat een ontregelde suikerstofwisseling de celdeling verstoort, waardoor het risico op kanker sterk toeneemt. In dit onderzoek bestuderen ze hoe de verstoorde celdeling ontstaat en op welke manier dit proces kan worden hersteld zodat kanker voorkomen wordt.
Judith Paridaen
Judith Paridaen

De individualiteit van stamcellen

Dr. J.T.M.L. (Judith) Paridaen, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Stamcellen maken alle celtypes in ons lichaam aan. Hiertoe ondergaan ze celdelingen, waarin verschillende dochterceltypes worden aangemaakt. Het aantal en type van de dochtercellen varieert tussen stamcellen onderling. Om de samenstelling van dochtercellen beter te kunnen voorspellen, gaan de onderzoekers bekijken hoe individuele stamcellen de uitkomst van hun delingen bepalen.
Sasha Zhernakova
Sasha Zhernakova

Moedermelk als de ontbrekende schakel tussen moeders en hun baby's gezondheid

Dr. A. Zhernakova, Faculty of Medical Sciences/UMCG

Moedermelk kan een belangrijke rol spelen in het vaststellen van de darmflora van baby’s. Hier zal ik de microbiota van moedermelk bestuderen, de voedings- en maternale factoren die invloed hebben op haar samenstelling, het effect van moedermelk bacteriën op de ontwikkeling van darmflora bij baby’s en het verband hiervan met de gezondheid van de baby.

Het Kosmisch Lab

Dr. P. D. (Daan) Meerburg, Faculty of Science and Engineering

Vlak na de oerknal waren de condities in ons heelal extreem wat het mogelijk maakt een unieke kijk te geven in de fundamentele werking van de natuur. Met behulp van nieuwe methodes die optimaal gebruik maken van Big Data, gaan de onderzoekers op zoek naar bewijs voor nieuwe fysica.

Stephan Trenn
Stephan Trenn

Analysis and Control of Switched Differential Algebraic Equations

Dr. S. (Stephan) Trenn, Faculty of Science and Engineering

Het loskoppelen van hoogspanningslijnen leidt tot grote vonken (lichtbogen) op de stroomonderbrekers. Het optreden van dergelijke vonken op verkeerde tijdstippen en plaatsen kan desastreuze gevolgen hebben. Door hoogspanningsnetwerken te modelleren met de nieuwe modelklasse van geschakelde differentiaal-algebraïsche vergelijkingen kan het optreden van dergelijke vonken worden beschreven, geanalyseerd en voorkomen.


Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 14:35
printView this page in: English