Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenVeni, Vidi, Vici-laureaten

Toekenningen Veni, Vidi, Vici aan de RUG in 2014

Toekenningen Vici

prof. dr. R.S. (Rampal) Etienne
De oorsprong van biodiversiteit
Prof. dr. R.S. (Rampal) Etienne – Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies

Hoe zijn ecologische gemeenschappen zoals tropische bossen, koraalriffen en onze darmflora ontstaan? De onderzoekers gaan, gebaseerd op experimenten en veldobservaties, een theorie ontwikkelen die het antwoord op deze vraag haalt uit het DNA van de soorten in de ecologische gemeenschap.

prof. dr. L.V.E. (Leon) Koopmans
Zichtbare effecten van donkere materie
Prof. dr. L.V.E. (Leon) Koopmans Kapteyn Instituut – Sterrenkunde

Het project omvat het onderzoeken van donkeremateriestructuur in het heelal op kleine schalen. Door te kijken naar de lenswerking van deze structuren, d.w.z. de afbuiging van lichtstralen door zwaartekracht, krijgen we direct inzicht in de deeltjeseigenschappen van donkere materie.

prof. dr. K.U. (Katja) Loos
Gadgets met piëzo-elektrische blokcopolymeren
Prof. dr. K. (Katja) Loos – Zernike Institute for Advanced Materials

Draagbare elektronische apparaten zoals smartphones en tablets zijn in de afgelopen jaren steeds kleiner en krachtiger geworden en spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. De technologie die deze mobiele apparaten voortdrijft is een stuk verbeterd in de afgelopen decennia. Om deze trend in de toekomst voort te zetten, moeten alternatieve materialen worden ontwikkeld voor verdere miniaturisatie en betere prestaties. Het voorgestelde onderzoek zal de interessante eigenschappen van piëzo-elektrische poly(vinylidene fluoride) blokcopolymeren gebruiken om nieuwe materialen te ontwikkelen voor sensoren, dataopslag en batterijapplicaties, die allemaal worden gebruikt in onze dagelijkse micro-elektronische apparaten.

silhouet
Kunstmatige enzymen
Prof. dr. G. (Gerard) Roelfes – Stratingh Institute for Chemistry

De onderzoekers gaan nieuwe kunstmatige metaalenzymen maken en deze inbouwen in levende cellen. Op deze manier willen de onderzoekers het chemische repertoire van biologische synthese uitbreiden zodat op een duurzame manier nieuwe moleculen gemaakt kunnen worden.

Toekenningen Vidi

silhouet
Nieuwe katalysator voor de duurzame productie van chemicaliën
Dr. M. A. (Tati) Fernández, RUG - Chemistry

Duurzame synthese van organische moleculen biedt talloze voordelen voor het milieu en de economie. De onderzoekers willen nieuwe katalysatoren ontwikkelen voor de directe en selectieve functionalisatie van CH-verbindingen, een zeer aantrekkelijke manier om groene, schone en efficiënte transformaties te bewerkstelligen.

silhouet
Van mutatie tot ziekte
Dr. L.H. (Lude) Franke, UMCG - Genetica

Voor veel ziekten zijn nu genetische risicofactoren bekend. Voor de meeste ziekten blijft het echter onduidelijk hoe deze mutaties uiteindelijk tot ziekte leiden en welke biologische processen zij verstoren. De onderzoekers gaan dit uitzoeken met behulp van 'big data'.

F jingyuan
De invloed van darmbacteriën op onze vetstofwisseling
Dr. J. (Jingyuan) Fu, UMCG - Genetica

Darmbacteriën en mensen hebben een symbiotische relatie. Dit project zal uitzoeken hoe darmbacteriën onze vetstofwisseling beïnvloeden en welke rol genetische variatie daarin speelt. Dit onderzoek zal aanknopingspunten bieden voor nieuwe mogelijkheden voor behandeling door gebruik te maken van darmbacteriën.

F Janssen
De toekomst van de sterfte ontrafeld
Dr. F. (Fanny) Janssen, RUG - Demografie

Sterftevoorspellingen zijn cruciaal voor sociale zekerheid en de gezondheidszorg, maar worden continue bijgesteld. Dit onderzoek verbetert de sterfteprognose door nieuwe inzichten over ontwikkelingen in roken, obesitas, alcohol en het uitstel van het ouder worden te verkrijgen en gelijktijdig te beschouwen.

L.J.A. Koster
Efficiënte organische zonnecellen
Dr. L. J. A. (Jan Anton) Koster, RUG - Photophysics and Optoelectronics (natuurkunde)

Organische zonnecellen zijn een veelbelovend, nieuw type zonnecel. Om ze commercieel toe te kunnen passen moet hun efficiëntie worden verbeterd. Daarom gaan de onderzoekers uitzoeken hoe het weglekken van ladingen in zulke zonnecellen kan worden onderdrukt.

C.P. Williams
Het belang van export
Dr. C. P. (Chris) Williams, RUG - Moleculaire Celbiologie

Eiwit export uit celcompartimenten is cruciaal om defecte eiwitten te vervangen of signalen naar buiten te sturen. De onderzoeker gaat biochemische en microscopische technieken gebruiken om het recentelijk ontdekte exportsysteem van eiwitten uit peroxisomen te bestuderen.

J. van der Woude
Helden Hoezo?
Dr. J. (Joanne) van der Woude, RUG - American Studies

Zeelieden, ontdekkers en Indianenopperhoofden: we kennen ze als helden of schurken. Maar waarom worden ze zo weergegeven? Dit onderzoek legt het politieke nut bloot van helden in Engelse, Nederlandse, Spaanse, en Nahuatl poëzie uit vroeg-Amerika.

Toekenningen Veni

J.W. Bolwijk
Heilige boontjes en duurzame consumptie
Dr. J.W. (Jan Willem) Bolderdijk (m), RUG - Economie en Bedrijfskunde, Marketing

Hoewel consumenten het belangrijk vinden om moreel te zijn, kan extreem moreel gedrag (bv. veganisme) nadelen opleveren - 'heilige boontjes' zijn niet populair. Ik wil onderzoeken wat de relevantie van dit mechanisme is voor de marketing van duurzame voedselbronnen (bv. kweekvlees en sojaboter).

k. knoops
De principes van peroxisoomvorming: oorsprong en morfogenese van organellen
Dr. K. (Kèvin) Knoops (m), RUG - Moleculaire celbiologie

Peroxisomen zijn essentiële celorganellen voor de stofwisseling. Een belangrijk nieuw vormingsproces voor peroxisomen wordt nu in detail ontleed met behulp van geavanceerde microscopische en biochemische technieken. Deze nieuwe concepten over peroxisoomvorming kunnen een belangrijke bijdrage aan medisch onderzoek leveren.

Silhouet
Verdeeld door geheugen: omgaan met religieuze diversiteit na de Franse godsdienstoorlogen, 1598-1685
Dr. D.C. van der Linden (m), RUG - Geschiedenis, Faculteit Letteren

Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog altijd de misdaden van hun tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit project onderzoekt hoe conflicterende herinneringen aan de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598) protestanten en katholieken bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.

Silhouet
Kwantumoptica van spins in halfgeleider golfgeleiders
Dr. D.O.S. (Danny) O’Shea (m), RUG

Een kwantummechanisch geheugen kan gebruikt worden om optische pulsen op te slaan in een communicatienetwerk om zo de mogelijkheid tot afluisteren uit te sluiten. Door het gebruik van nieuwe materialen en controletechnieken zal een kwantumgeheugen gebaseerd op halfgeleiders ontworpen en verkend worden met een krachtige device-on-a-chip benadering.

A.E.E. Thomas
Tijd in vroegmoderne metafysica
Dr. A.E. Thomas (v), RUG - Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

In dit project worden 'nieuwe' zeventiende-eeuwse ontwikkelingen in de filosofie van tijd uitgelegd: tijd die beleefd wordt als een ding en als goddelijk. Dit had invloed op denkbeelden over vrije wil, persoonlijke identiteit en idealisme. Met andere wetenschappers wordt in dit project ook de rol benadrukt die verwaarloosde vrouwelijke filosofen speelden in het vroeg-moderne gedachtegoed.

Silhouet
Pantser tegen depressie
Dr. M.J. (Marie-José) van Tol (v), UMCG - Neuroimaging Center

Wie eenmaal depressief is geweest, is vatbaar om dat nog eens te worden. Dit onderzoek ontrafelt hoe preventieve cognitieve therapie het brein wapent tegen terugval, om te voorspellen bij wie preventieve therapie de kans op nieuwe depressieve episodes verkleint.

Silhouet
Netwerken van symptomen in psychose
Dr. J.T.W. (Hanneke) Wigman (v), UMCG - Psychiatrie

De onderzoeker bestudeert het ontstaan van psychoses (het verlies van grip op de werkelijkheid) door netwerken van vroege symptomen in kaart te brengen en per persoon te kijken hoe deze symptomen elkaar beïnvloeden. Dit helpt om persoonlijke behandeladviezen te ontwikkelen.

O.H. Vedder
Weten moeders het beter?
Dr. O.H. (Oscar) Vedder (m), RUG - Gedragsbiologie

Dit onderzoek aan vrij-levende visdiefjes gaat na of moeders in bepaalde gevallen hun nakomelingen, via hormonen in eieren, stimuleren om meer in groei in plaats van lichaamsonderhoud te investeren. Dit kan voordeel opleveren in situaties met veel competitie en een grotere kans op voortijdige sterfte.

Silhouet
Moleculaire handigheid meten en regelen
Dr. S.J. (Sander) Wezenberg (m), RUG - Stratingh Institute for Chemistry

Veel moleculen uit de natuur hebben een ongelijk spiegelbeeld (links- en rechtshandig), oftewel ze zijn chiraal. De verhouding tussen de spiegelbeelden blijkt van invloed op bepaalde biologische functies. De onderzoeker gaat chemische methoden ontwikkelen om enerzijds chirale verhoudingen te bepalen en anderzijds te beïnvloeden.

Laatst gewijzigd:20 augustus 2018 14:59
printView this page in: English