Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieFeiten en cijfersPrijzen en toekenningenVeni, Vidi, Vici-laureaten

Toekenningen Veni, Vidi, Vici aan de RUG in 2012

Hieronder vindt u een lijst van toekenningen die in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma zijn gemaakt.

Toekenningen Vici

Prof. dr. A. (André) Aleman
Het apathische brein
Prof. dr. A. (André) Aleman (m)

Apathie of het gebrek aan initiatief of interesse om werk, hobby's of andere activiteiten te ondernemen, is een belangrijk symptoom van schizofrenie. In dit project wordt onderzocht welke hersencircuits verstoord zijn bij apathie en of magnetische hersenstimulatie apathie kan verhelpen.

Prof. dr. P. (Peter) de Jonge
Bestaat depressie wel?
Prof. dr. P. (Peter) de Jonge (m) - Psychiatrie

Depressie wordt de ziekte met de grootste ziektelast. Maar bestaat depressie wel? Of is het slechts een door psychiaters bedachte combinatie van symptomen? De onderzoekers gaan dit na op basis van de samenhang tussen stemmingsgerelateerde klachten in de bevolking.

Dr. D.J. (Dirk) Slotboom
Hoe bacteriën vitamines binnenkrijgen
Dr. D.J. (Dirk) Slotboom (m) - Biochemie

Veel bacteriën hebben net als mensen vitamines nodig in hun dieet. Een interdisciplinair team van biologen, scheikundigen en natuurkundigen gaat proberen om te begrijpen hoe vitamineopname in (ziekteverwekkende) bacteriën werkt op moleculair niveau. Dit onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Toekenningen Vidi

dr. H. (Hans) Jonker
De rol van FGF1 in de vethuishouding
Dr. J.W. (Hans) Jonker (m), – Moleculaire Biologie

Het hormoon FGF1 blijkt cruciaal te zijn voor het reguleren van de aanpassingen van het vetweefsel in tijden van meer of minder aanbod van voedsel, heeft Jonker vastgesteld. Muizen die geen FGF1 hebben, blijken snel type 2 diabetes te ontwikkelen als zij op een vetrijk dieet worden gezet, omdat ze niet goed in staat zijn om vetten op te slaan en te gebruiken. Bij de mens is de aanwezigheid van buikvet een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van diabetes en FGF1 lijkt daarbij een cruciale rol te spelen. In zijn onderzoek gaat Jonker de waarde van FGF1 als aangrijpingspunt voor de behandeling van type 2 diabetes in kaart brengen.

Prof. dr. D. (Deniz) Başkent
Horen met je oren, horen met je hersenen
Prof. dr. D. (Deniz) Başkent UMCG – Otorhinolaryngology

Het menselijk brein heeft het vermogen om gedegradeerde spraak te herstellen en de verstaanbaarheid te verbeteren. Dit onderzoeksproject heeft als doel om dit fenomeen te gebruiken om de interacties tussen de hersenen en het oor te bestuderen en in het bijzonder de verstaanbaarheid voor slechthorenden en gebruikers van hoortoestellen.

Prof. dr. S. (Sjoerd) Beugelsdijk
Naar een waarde(n)volle economie
Prof. dr. S. (Sjoerd) Beugelsdijk (m), – Economie en Bedrijfskunde

Waarden en normen zijn van grote invloed op economische beslissingen van mensen. Economen en bedrijfskundigen weten dat culturele verschillen ertoe doen, maar hoe precies is onbekend. Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van de relatie tussen cultuur en economie.

Prof. Dr. Frank Dekker
Moleculen om ontstekingen te onderzoeken
Prof. Dr. F.J. (Frank) Dekker (m), – Pharmaceutical Gene Modulation

Eiwitten die ontstekingsprocessen reguleren vormen aangrijpingspunten voor nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen. Hiervoor is het van belang de werking van deze eiwitten in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. Voor dit doel zullen er nieuwe remmers en nieuwe detectiemethodes ontwikkeld worden.

Dr. G.S. (Sander) van Doorn
Evolutietheorie maakt netwerken inzichtelijker
Dr. G.S. (Sander) van Doorn (m), – Theoretische Biologie

Ingewikkelde netwerken van gen- en eiwitinteracties vertalen de erfelijke informatie in het DNA naar de uiterlijk waarneembare kenmerken van organismen. Het onderzoeksteam bootst de evolutie van deze netwerken na in de computer, om zo hun complexe structuur en werking beter te begrijpen.

Dr. R. (Reinoud) Gosens
Gespierde luchtwegen
Dr. R. (Reinoud) Gosens (m), – Moleculaire Farmacologie

De spieren in de luchtwegen van astmapatiënten zijn verdikt, wat ademhalen bemoeilijkt. De onderzoekers bestuderen de oorsprong van deze pathologie, waarbij systematisch een nieuw netwerk van signaalmoleculen wordt onderzocht. Het doel is hiermee nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen te identificeren.

Dr. ir. H.H. (Hinke) Haisma
Kinderen langs de internationale meetlat
Dr. ir. H.H. (Hinke) Haisma (v), – Ruimtelijke Wetenschappen

Kinderen worden gewogen en gemeten om hun groei te volgen. Dit onderzoek wil bijdragen aan een completere benadering van groei van kinderen, waar naast lengte en gewicht, ook rekening wordt gehouden met de omgeving waarin kinderen opgroeien.

Dr. S.R. (Syuzanna) Harutyunyan
Paradigm shift in copper chemistry
Dr. S.R. (Syuzanna) Harutyunyan (v), – Scheikunde

Chirale tertiaire alcoholen en amines zijn moleculen van groot farmaceutisch en chemisch belang. De onderzoekers zullen nieuwe concepten gebruiken om enkele enantiomeren van deze cruciale moleculen te genereren met behulp van duurzame processen, op basis van koperkatalyse en in situ organometalen. Het uiteindelijke doel is om een katalyse uit te voeren met (in-situ) organometalen in water.

Prof. Dr. Matthias Heinemann
Killing sleeping bacteria [Slapende bacteriën doden]
Prof. dr. M. (Matthias) Heinemann (m), – Moleculaire Systeem Biologie

Bacteriën kunnen zichzelf in een slaapstand brengen, waarin ze niet kunnen worden gedood door antibiotica. Wakker worden uit deze toestand kan leiden tot terugkerende infecties. De onderzoekers onderzoeken de moleculaire mechanismen achter deze modus om de weg naar antibiotica die het doden van slapende cellen vrij kan maken.

Prof. dr. Laura Spierdijk
Bankenconcurrentie: goed of slecht voor de economie?
Prof. dr. L. (Laura) Spierdijk (v), – Economie, Econometrie en Financiering

Concurrentie tussen banken kan leiden tot lagere leentarieven en hogere spaarrentes, maar kan er ook toe bijdragen dat banken ongewenste risico's gaan nemen. Dit onderzoek analyseert het effect van bankenconcurrentie op de economie met behulp van een nieuwe concurrentiemaatstaf.

Toekenningen Veni

dr. M. (Michiel) Rienstra
Bepaalt je DNA het risico op het krijgen van boezemfibrilleren?
Dr. M. (Michiel) Rienstra (m), – Cardiologie

Een op de vier mensen krijgt boezemfibrilleren. Het is moeilijk te voorspellen wie boezemfibrilleren krijgt. De onderzoekers zullen de genetische en klinische karakteristieken van duizenden deelnemers van een Gronings bevolkingsonderzoek bestuderen, om nieuwe aanknopingspunten voor preventie van boezemfibrilleren te vinden.

dr. S.W. (Sander) de Boer
De (on)redelijke verbeeldingskracht
Dr. ing. S.W. (Sander) de Boer (m), – Wijsbegeerte

Hoe verhoudt onze verbeeldingskracht zich tot ons verstand? Volgens veel middeleeuwse filosofen is al ons denken afhankelijk van beelden. Maar volgens veel vroegmoderne filosofen vormt de verbeeldingskracht juist een groot gevaar voor het denken. Dit project onderzoekt hoe en waarom de verbeeldingskracht haar oude status verloor.

Dr. G.G.  (Giorgos) Gouridis
Translocation at the single-molecule level [Translocatie op het single-moleculaire niveau]
Dr. G.G.  (Giorgos) Gouridis (m),  – Natuurwetenschappen

Het volume van prokaryote cellen wordt geregeld door Opua, een ATP-binding cassette transporter. De onderzoekers willen proberen om het moleculaire mechanisme van deze multi-domein eiwitcomplexen te identificeren door de Opua te observeren, terwijl de translocatie van substraten op het niveau van de single-molecule plaatsvindt.

Dr. T. J. (Tjakko) van Ham
Friendly fire in de hersenen
Dr. T.J. (Tjakko) van Ham (m),  – Celbiologie

Immuuncellen beschermen ons tegen onszelf en indringers, maar lijken soms juist schadelijk te zijn bij hersenziekten zoals Alzheimer. Met microscopie in levende zebravishersenen ontrafelen de wetenschappers wanneer het afweersysteem ons juist helpt en hoe negatieve effecten te voorkomen

Dr. T. (Tjisse) van der Heide
Hoe overleven planten giftige zeebodems?
Dr. T. (Tjisse) van der Heide (m), – Community & Conservation Ecology

Kwelderplanten en zeegrassen kunnen op zeebodems groeien ondanks dat daar veel giftig sulfide vrijkomt. De onderzoeker kijkt of ondergrondse samenwerkingen tussen planten, bodemdieren en bacteriën het sulfide onschadelijk maken en test de gevolgen van (menselijke) verstoringen op deze complexe wisselwerkingen.

Dr. I.J. (Ivan) Vera Marun
Warmte en magnetisme in one-atom-thick nanoschaal apparaten
Dr. I.J. (Ivan) Vera Marun (m), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials

Inzicht in warmtetransport en magnetische stroming kan leiden tot snellere en meer energie-efficiënte elektronica. De onderzoekers bestuderen deze eigenschappen in nanoschaal apparaten op basis van het wondermateriaal grafeen, een laag van one-atom-thick koolstof.

Dr. K. (Kathrin) Müller
Organische moleculen voor toekomstige apparaten
Dr. K. (Kathrin) Müller (v), RUG – Zernike Institute for Advanced Materials

De onderzoeker zal onderzoek doen naar de manier waarop structurele en chemische eigenschappen van organische charge-transfer complexen en hun contact met metalen of isolerende substraten, belangrijke eigenschappen - zoals geleidbaarheid - beïnvloeden. Dit onderzoek zal leiden tot nieuwe inzichten voor het verbeteren van organische elektronische apparaten waar charge-transfer complexen regelmatig bij worden gebruikt.

Dr. Sanne Parlevliet
Narrating the nation
Dr. S. (Sanne) Parlevliet (v), RUG – Nederlandse taal en cultuur/Pedagogische wetenschappen

De geschiedenis van Nederland wordt steeds opnieuw naverteld aan volgende generaties. Dit onderzoek laat zien welke beelden van Nederland en het Nederlanderschap kinderen in de afgelopen twee eeuwen via kinderboeken kregen aangereikt om zich mee te identificeren.

Dr S. (Stefania) Salvadori
Chemische handtekeningen in de eerste sterren
Dr. S. (Stefania) Salvadori (v), RUG – Kapteyn Instituut

Zo'n 300 miljoen jaar na de Big Bang, verschenen de eerste sterren aan de hemel. Deze produceerden het chemische sleutel-ingrediënt voor de ontwikkeling van het helaal zoals wij dat nu kennen. Dit onderzoek beoogt het identificeren van de chemische handtekeningen van de eerste sterren die verborgen liggen in ons melkwegstelsel.

Dr. Jakub Szymanik
Wat maakt sociale interacties moeilijk?
Dr. J. (Jakub) Szymanik (m), RUG

Een sociaal leven vergt inzet en is complex. Sommige aspecten van een sociaal leven lijken moeilijker dan andere. Dit project probeert de factoren te identificeren die bijdragen aan de complexiteit van intelligente interacties.

Dr. Sylvia Wenmackers
Speling in het wetenschappelijke raderwerk
Dr. S. (Sylvia) Wenmackers (v), RUG – Theoretische Filosofie

Elk raderwerk heeft speling nodig om te kunnen draaien. Natuurwetenschappers beschrijven de wereld met exacte wiskunde, maar ze beschikken ook over speling: meetfouten, benaderingen en idealisaties. Dit project zoekt naar een overkoepelende beschrijving van deze speling in termen van infinitesimalen.

Dr M.K. (Megan) Williams
Papier en de opkomst van de moderne diplomatie
Dr. M.K. (Megan) Williams (v), RUG – Geschiedenis

Hoe gaan maatschappijen om met nieuwe kennistechnologieën? Rond 1500 voltrok zich een sterke ontwikkeling in de Europese diplomatie, terwijl tegelijk de papierproductie exponentieel toenam. De onderzoeker analyseert de invloed van de relatief nieuwe technologie van papier op de zestiende-eeuwse diplomatie.

Dr. M.D. (Martin) Witte
Communicatie tussen cellen
Dr. M.D. (Martin) Witte (m), RUG – Bio-organische Chemie

Sulfaatgroepen spelen een belangrijke rol tijdens communicatie tussen cellen. De onderzoekers gaan de rol van deze modificatie onderzoeken door deze selectief te introduceren en door gereedschap te ontwikkelen waarmee de enzymen die sulfaatgroepen introduceren/verwijderen kunnen worden gevisualiseerd.

Laatst gewijzigd:20 augustus 2018 14:58
printView this page in: English