Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeen

De Academieplaquette

plaquette
plaquette

Overwegende dat de universiteit beschikt over een plaquette waarop in reliëf is afgebeeld het Academiegebouw, welke plaquette in 1909 is vervaardigd ter gelegenheid van de inwijding van dit gebouw; Gelet op het besluit van het College van Bestuur d.d. 21 mei 1985 om deze plaquette een bestemming te geven als aandenken aan de universiteit voor medewerkers die na een langdurig dienstverband de universiteit verlaten;

Overwegende dat het College van Bestuur de uitvoering van dit besluit heeft opgedragen aan de algemeen directeur van de universiteit,

BESLUIT:

vast te stellen het volgende reglement voor de toekenning van de Academieplaquette;

Artikel 1

Als een herinnering aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waarvan het Academiegebouw als symbool is te beschouwen, zal de plaquette met de afbeelding van dit gebouw worden geschonken aan een medewerker die na een langdurig dienstverband , tenminste 25 jaar, de universiteit verlaat.

Artikel 2

De plaquette is bedoeld als een blijk van waardering voor hetgeen de vertrekkende medewerker in al die jaren voor de universiteit heeft gedaan. De plaquette zal worden toegekend als gesproken kan worden van een goede taakvervulling.

Artikel 3

Vóór uitreiking zal de plaquette worden voorzien van een inscriptie, met de naam van de medewerker, eventuele titulatuur en begin- en einddatum van het dienstverband.

Artikel 4

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Algemeen Directeur van het Bureau van de universiteit, kan de plaquette ook aan anderen dan de hiervoor bedoelde personen worden uitgereikt.

Artikel 5

Het beheer van de plaquettes is in handen van de secretaresse van de Algemeen Directeur. Zij zorgt in nauw overleg met de afdeling HR voor de uitvoering. De plaquette dient uiterlijk 1 maand voor de uitreiking bij haar aangevraagd te zijn, voorzien van een toelichting.

Groningen, 21 mei 1985

gewijzigd, 5 maart 2018

Het College van Bestuur

Laatst gewijzigd:26 februari 2018 10:36