Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit.

Aan de Raad van Toezicht zijn taken opgedragen als:

  • de goedkeuring van het instellingsplan
  • de begroting en het bestuurs- en beheersreglement
  • het jaarverslag

De leden van de Raad van Toezicht worden op basis van een profielschets benoemd door de Minister van Onderwijs en leggen aan hem verantwoording af. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en dient aan de Raad van Toezicht toestemming te vragen voor nevenfuncties.

Samenstelling

  • Dhr. mr. T.H.J. Joustra, voorzitter
  • Dhr. H.D. Post
  • Dhr. mr. W. Reehoorn
  • Mw. drs. A.S. Roeters
  • Mw. mr. H.J.E. van Balen

Rooster van aftreden

Dhr. mr. T.H.J. Joustra, voorzitter 1 september 2016 tot 1 september 2020,
tweede termijn
Dhr. H.D. Post 1 maart 2017 tot 1 maart 2021,
tweede termijn
Dhr. mr. W. Reehoorn 1 januari 2018 tot 1 januari 2022,
tweede termijn
Mw. drs. A.S. Roeters 1 november 2015 tot 1 november 2019
Mw. mr. H.J.E. van Balen 1 december 2016 tot 1 december 2020

Bestuurssecretaris

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 11:40
printView this page in: English