Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilDe Personeelsfractie 2013

Hilly Mast

Hilly Mast
Hilly Mast

‘De Universiteit: dat zijn wij!’Die overtuiging ben ik al vanaf mijn studententijd toegedaan, en ventileer ik tegenwoordig als Universiteitsraadvoorzitter in het Bestuursgebouw van de RUG. Als werknemers zijn wij degenen die vorm geven aan wat we Universiteit noemen. Ieder doet dat vanuit zijn/haar eigen professionaliteit, vanuit eigen expertise en motivatie. Mensenwerk dat gewaardeerd mag worden! En ook studenten geven de Universiteit vorm. Ze zijn niet enkel consumenten, maar bepalen met hun inzet en ideeën het karakter van de RUG. Tezamen levert dit een universitaire gemeenschap op, die vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad, waar ik de afgelopen periode voorzitter van was.

Er is bijna geen onderwerp te noemen aan de RUG of de Universiteitsraad heeft er wel op enige manier bemoeienis mee: van ons dagelijks kopje koffie tot de ict-voorziening, van het personeelsbeleid tot de concrete onderwijs- en onderzoekpraktijk, van de meerjarenbegroting tot de RUG-pas etc. Op al die terreinen heb ik inmiddels ervaring opgebouwd en mijn inbreng gehad. Ik ben diverse jaren lid van de Uraad en vervul sinds 2006 de rol van Uraadvoorzitter. Dat laatste is een bijzondere functie die ik nog steeds met enthousiasme omarm. Vandaar dat ik graag nog twee jaar hoop mee te draaien in de URaad, en uw steun vraag in de verkiezingen van mei aanstaande.

Mijn achtergrond: RUG-studie psychologie van 1983-1989; studievoorlichter bij GMW van 1989-1992; beleidsmedewerker AZIS/Bureau RUG van 1992-2000; beleidsmedewerker bij UMCG van 2000-2006; docent-coach M1 UMCG van 2006-heden; voorzitter Uraad van 2006-heden (en sinds 2013 RUG-deeltijdstudent).

Uiteraard hoop ik op veel stemmen; voor alle Uraadkandidaten. Met een hoge opkomst kan de Uraad zich sterk maken voor de Universiteit; voor personeel en studenten; voor onze universitaire gemeenschap. Met uw stem wint de Universitaire democratie.

Zie voor mijn actuele standpunten: www.twitter.com/hillymast

http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/moi/nota-bene/hier-kom-ik-weg/mast-hilly

Laatst gewijzigd:13 november 2014 14:18