Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilDe Personeelsfractie 2013

Bart Beijer

Bart Beijer
Bart Beijer

Faculteit Rechtsgeleerdheid - Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding

  • Beleidsmedewerker onderwijs (in het bijzonder m.b.t. kwaliteitszorg en onderwijs & ICT)
  • Lid van de universiteitsraad vanaf 2009
  • RUG Alumnus Persoonlijkheids- en Onderwijspsychologie

Uiteraard vóór kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar zéker ook voor kwaliteit van ondersteuning, en van beleid en besluitvorming. In een gemengde personeelsfractie gaat dat uitstekend samen!

Er valt iets te kiezen!
Dat is bij verkiezingen natuurlijk altijd het geval, maar nu meer dan anders. Onze lijst heeft 16 kandidaten met uiteenlopende achtergrond. Tien WP en zes OBP. Daar valt uit te kiezen. Wat onze lijst betreft gaat het simpelweg om het aantal stemmen per individu. Niemand is zeker van een plaats.
Maar daarnaast is er nu een 2e personeelslijst met slechts twee personen. De kracht van onze lijst is dat we ruimte bieden voor uiteenlopende geluiden én dat we elkaar kunnen aanvullen, omdat we bij zeer uiteenlopende dossiers deskundigheid in huis hebben. Die diversiteit heb ik tot nu toe als een groot voordeel ervaren. De komende jaren gaat het, naast enkele lopende reorganisaties, bijvoorbeeld om de maatregelen rond de prestatienormen, discussie over afstandsleren, en herziening van de reorganisatiecode. Enige ervaring in de raad is dan wel belangrijk. Zeker omdat met de nu vertrekkende leden al meer dan 20 jaar ervaring verloren gaat.

WP-OBP
Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, zei onlangs –kort samengevat-, dat het een fout is ondersteunend personeel te beschouwen als overhead. Dat spreekt me zeer aan. Kwalitatief goed onderwijs en onderzoek vereisen ook een goede kwaliteit van ondersteuning. In die zin werk je bij een universiteit allemaal aan dezelfde zaak. Je moet gaan voor die verhouding en kwaliteit van ondersteuning, waarmee de kwaliteit van onderwijs en onderzoek het meest gebaat is.

Kwaliteitszorg
Zeer actueel na het recente bezoek van de commissie voor de instellingstoets kwaliteitszorg. Veel medewerkers beschouwen kwaliteitszorg als administratieve rompslomp. Dat kan het zijn, maar het hoeft niet. Ik vroeg laatst aan een aantal docenten wie van hen er slecht onderwijs wilde geven. Niemand natuurlijk. Als je goed bezig wilt zijn, zal je dat toch met enige regelmaat moeten checken. Relatief nieuw is dat universiteiten zich steeds meer moeten verantwoorden.
Een systeem van kwaliteitszorg moet drie dingen combineren: een transparant beeld geven van de kwaliteit, verbeteracties monitoren, en –last but not least- zorgen voor zo min mogelijk ‘overlast’, d.w.z. afleiding van het primaire proces.

Het onderwijs er over 10 jaar
Wie had 10 jaar geleden de impact van Facebook en Twitterverwacht. Nu zijn het dé communicatiemiddelen van de jeugd. Er zullen nieuwe ontwikkelingen komen die door onze toekomstige studenten normaal worden gevonden en waar we een antwoord op moeten hebben. Ook het open en online onderwijs zal een vlucht nemen. En hoe gaan studenten reageren op een leenstelsel? Sneller studeren om zo min mogelijk schuld te hebben, of meer werken naast de studie om dezelfde reden.
Naast de inhoudelijke en didactische kwaliteit, zijn er mijns inziens in elk geval drie uitdagingen: we moeten dicht bij de technische ontwikkelingen blijven, beter ingericht zijn op tijd-en-plaats-onafhankelijk leren, en het tempo er in houden. Dat laatste is wat mij betreft meer te bereiken met belonen van goed gedrag dan met straffen van uitstelgedrag.

Meer weten?
Zie onder andere mijn verkiezingsbrochure en columns.

Laatst gewijzigd:30 augustus 2019 11:36