Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadDe Universiteitsraad

Commissies

Ter voorbereiding op besluitvorming wordt de Universiteitsraad bijgestaan door drie vaste commissies, welke in naam en portefeuilles gelieerd zijn aan de portefeuilles van het College van Bestuur. Deze commissies bespreken een week voorafgaand aan de plenaire vergadering respectievelijk zaken betreffende bestuur, onderwijs en onderzoek, en middelen, waarover zij aan de raad kunnen rapporteren.

De commissieleden volgen en bespreken de ontwikkelingen op het hen toegewezen beleidsterrein teneinde een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling van de universiteit en te komen tot besluitvorming die mag rekenen op voldoende draagvlak. De discussie heeft tot doel het vraagstuk te verkennen, en mogelijke beleidsrichtingen te concipiëren, zonder dat reeds directe standpuntbepaling aan de orde is. Dit zijn in elk geval onderwerpen die het instellingsbeleid van de universiteit betreffen, alsmede de financiële implicaties daarvan, dan wel betrekking hebben op vigerend studenten- dan wel personeelsbeleid.

De commissies worden zowel betrokken bij beleid dat nog in een vroegtijdig stadium verkeert als bij beleid dat al het karakter heeft van een voorgenomen besluit. De betrokken portefeuillehouder van het college woont de vergaderingen van de commissies bij. Indien gewenst kunnen ambtenaren een technische toelichting bij agendapunten geven. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

De fracties vaardigen afhankelijk van de geagendeerde dossiers en beschikbaarheid leden af naar de commissievergaderingen. De commissies bepalen hun eigen werkwijze, worden voorgezeten door de raadsvoorzitter of zijn plaatsvervangers, en ondersteund door elk een eigen secretariaat:

Laatst gewijzigd:06 oktober 2016 11:15
printOok beschikbaar in het: English