Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

Organisatie en ondersteuning

Het College van Bestuur (CvB) stelt de Universiteitsraad (UR) en de afzonderlijke raadsleden in de gelegenheid de in de wet bedoelde taken naar behoren te verrichten. Het CvB staat de UR het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft waaronder in ieder geval worden verstaan ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. Voorts worden de leden van het personeel deels vrijgesteld van werkzaamheden en beschikt de raad over een representatieve werk-, overleg-, ontvangst-, en archiefruimte (de presidiumkamer) en kantoorfaciliteiten in het Bestuursgebouw. Zitpenningen worden verstrekt volgens de Financiële regeling ondersteuning medezeggenschapsorganen, commissies en colleges, de Profileringsfondsregeling, en de Regeling vacatiegelden.

Meer informatie over de organisatie en ondersteuning van het raadswerk is beschikbaar bij de griffie (griffier.ur@rug.nl).
Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 12:54
printView this page in: English