Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilPersonnel Faction

Ronald Koch

Meer verbondenheid en meer klantgerichtheid

Als nieuwkomer bij de RUG bij het Bureau/FSSC valt mij op dat er een behoorlijke afstand is tussen het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend personeel werkzaam bij het Bureau, het Facilitair Bedrijf en het Centrum voor Informatietechnologie. Soms krijg ik te horen dat deze ondersteunende medewerkers er alleen maar lijken te zijn om het leven van de wetenschappers zuur te maken. Dat is jammer. We werken immers allemaal voor dezelfde mooie organisatie.

In mijn optiek dienen onderzoek en onderwijs optimaal ondersteund te worden vanuit de bedrijfsvoering. Dat betekent veel meer klantgericht werken bij de diensten: zoveel mogelijk ontzorgen, vragen snel, adequaat en klantvriendelijk beantwoorden en systemen gebruiksvriendelijker inrichten. Maar dit alles ook in het besef dat er wel procedures en regels zijn. En heel belangrijk: ook met wederzijds respect. Elke dag werken de medewerkers van de diensten keihard om mee te helpen aan het realiseren van de ambities van de RUG op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Kortom, ik wil me graag inzetten voor meer verbondenheid tussen het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend personeel leidend tot meer wederzijds respect. Én ik wil me graag inzetten voor meer klantgerichtheid vanuit de bedrijfsvoering om zo onze wetenschappers maximaal te ontzorgen.

Wie ben ik? Ik werk nu 2 jaar als manager bij het FSSC en probeer voorgaande elke dag in de praktijk te brengen. Naast mijn werk bij de RUG ben ik ook lid van de Provinciale Staten van Drenthe. Ik weet dus goed hoe ik op een effectieve manier mijn standpunten naar voren kan brengen. Dat heb ik ook al op jonge leeftijd geleerd als lid van de leerlingenraad op mijn middelbare school en als lid van het Onderdeelsoverlegorgaan tijdens mijn militaire diensttijd.

Zorg ervoor dat de stem van een klantgerichte bedrijfsvoering ook vertegenwoordigd wordt in de Universiteitsraad!

Ronald Koch
Ronald Koch
Laatst gewijzigd:12 mei 2017 16:35