Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationUniversity CouncilPersonnel Faction

Hilly Mast

Hilly Mast
Hilly Mast

‘De Universiteit: dat zijn wij! ’Die overtuiging ben ik al vanaf mijn studententijd toegedaan, en heb ik jarenlang uitgedragen als Universiteitsraadvoorzitter in het RUG-Bestuursgebouw. Als werknemers zijn wíj degenen die vorm geven aan wat we Universiteit noemen. Ieder doet dat vanuit zijn/haar eigen professionaliteit, vanuit eigen expertise en motivatie. Mensenwerk dat gewaardeerd mag worden! En ook studenten geven de Universiteit vorm. Ze zijn niet enkel consumenten, maar bepalen met hun inzet en ideeën het karakter van de RUG. Tezamen levert dit een universitaire gemeenschap op, die vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad, waar ik de afgelopen periode lid en voorzitter van was.

Er is bijna geen onderwerp te noemen aan de RUG of de Universiteitsraad heeft er wel op enige manier bemoeienis mee: van ons dagelijks kopje koffie tot de ict-voorziening, van het personeelsbeleid tot de concrete onderwijs- en onderzoekpraktijk, van de meerjarenbegroting tot de RUG-pas etc. Op al die terreinen heb ik waardevolle ervaring opgebouwd en mijn inbreng gehad. Ik ben diverse jaren lid van de Uraad en vervulde sinds 2006 de rol van Uraadvoorzitter. Dat laatste is een bijzondere functie die ik met enthousiasme heb vormgegeven.

Ik hoop als regulier lid nog twee jaar mee te draaien in de Universiteitsraad. Ik ga het beleid van ons RUG-bestuur op een kritische manier volgen en becommentariëren. Belangrijke dossiers daarbij zijn: de RUG-campus in Yantai, University Campus Fryslan, personeelsbeleid en werkdruk, en het meerjarenbeleid rond onderwijs en onderzoek. Ook zal ik expliciet wijzen op de nadelige effecten van het huidige rendements-denken. Ik vraag in dat kader uw steun in de verkiezingen van mei aanstaande.

Mijn achtergrond: RUG-studie psychologie van 1983-1989; studievoorlichter bij GMW van 1989-1992; onderwijsbeleidsmedewerker Bureau RUG van 1992-2000; stafmedewerker bij UMCG van 2000-2006; docent-coach masteropleiding geneeskunde UMCG van 2006-heden; voorzitter Universiteitsraad van 2006-september 2015 (en sinds 2013 RUG-deeltijdstudent).

Uiteraard hoop ik op veel stemmen; voor alle Uraadkandidaten. Met een hoge opkomst kan de Uraad zich sterk maken voor de Universiteit; voor personeel en studenten; voor onze universitaire gemeenschap. Met uw stem wint de Universitaire democratie.

Zie voor mijn actuele standpunten: www.twitter.com/hillymast
http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/moi/nota-bene/hier-kom-ik-weg/mast-hilly

Laatst gewijzigd:17 mei 2015 12:30