Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadDe Personeelsfractie

Bart Beijer

Bart Beijer
Bart Beijer

Onze lijst heeft 14 kandidaten met uiteenlopende achtergrond. In eerste instantie gaat het nu bij de verkiezingen simpelweg om het aantal stemmen per individu. Niemand is zeker van een plaats. Maar wat de uitkomst ook is; de kracht van onze lijst is dat we ruimte bieden voor uiteenlopende geluiden én dat we elkaar kunnen aanvullen, omdat we bij zeer uiteenlopende dossiers deskundigheid in huis hebben. Die diversiteit heb ik tot nu toe als een groot voordeel ervaren.

WP-OBP
Carel Stolker zei enige tijd geleden als rector magnificus in Leiden - kort samengevat-, dat het een fout is ondersteunend personeel te beschouwen als overhead. Dat spreekt me zeer aan. Kwalitatief goed onderwijs en onderzoek vereisen ook een goede kwaliteit van ondersteuning. In die zin werk je bij een universiteit allemaal aan dezelfde zaak. Je moet gaan voor die verhouding en kwaliteit van ondersteuning waarmee de kwaliteit van onderwijs en onderzoek het meest gebaat is.

Kwaliteitszorg
Veel medewerkers beschouwen kwaliteitszorg als administratieve rompslomp. Dat kan het zijn, maar het hoeft niet. Als je goed bezig wilt zijn, zal je toch met enige regelmaat de kwaliteit moeten checken. Een systeem van kwaliteitszorg moet drie dingen combineren: een transparant beeld geven van de kwaliteit, verbeteracties monitoren, en –last but not least- zorgen voor zo min mogelijk ‘overlast’.

E-learning
Er kan technisch steeds meer en die ontwikkeling zal niet stoppen. Dat maakt het noodzakelijk om te kijken of en hoe de technische mogelijkheden ons werk – onderwijs, onderzoek én ondersteuning - kunnen verbeteren. Opnieuw: met beleid en waar het om het onderwijs gaat in een goede combinatie tussen online en on site! Dicht bij de technische mogelijkheden blijven, maar zeker niet blindelings volgen.

Ambities
Het College van Bestuur is behoorlijk ambitieus. Een eerste University College, een tweede in Leeuwarden, meer internationalisering, een Branch University in Yantai. Naast een goede afweging van voors en tegens, moeten dergelijke plannen ook draagvlak hebben. En draagvlak komt niet op afroep. Ambities zijn mooi, maar dan wel met goede redenen omkleed. Naast internationalisering moet de RUG ook de regiofunctie als Noord Nederlandse universiteit niet verwaarlozen.

Meer weten?
Fractie: websitetwitterfacebook
Persoonlijk:  medewerkerspaginacolumnstwitter

B.A.A. Beijer - Faculteit Rechtsgeleerdheid - Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding

  • Beleidsmedewerker onderwijs, coördinator Onderwijs en ICT
  • Lid van de stuurgroep E-learning, de stuurgroep Digitaal Toetsen en de UCO-werkgroep Kwaliteitszorg
  • Lid van de universiteitsraad vanaf 2009 en fractievoorzitter vanaf 2013
  • RUG Alumnus Persoonlijkheids- en Onderwijspsychologie
Laatst gewijzigd:17 mei 2015 12:30
printView this page in: English