Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadOverleggen

Bijzondere taken

Uit hoofde van zijn positie heeft de raad toehoorders bij de voornaamste adviescommissies van het College van Bestuur: de personeelsgeleding bij de Universitaire Commissie voor Wetenschapsbeoefening (UCW) en de studentengeleding bij die voor Onderwijs (UCO). Tevens nemen twee studentleden op voordracht van het raadspresidium plaats in de ICT-strategiecommissie, en één in de jury voor de verkiezing van de docent van het jaar, en is de studentgeleding als geheel nauw betrokken bij de samenstelling en het beleid van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS). De Universiteitsraad heeft bovendien geopereerd als faculteitsraad in de opstartfase van het University College Groningen (UCG), en wordt nauw betrokken bij het vormgeven aan het democratisch bestuur op de nieuwe campussen in Fryslân en 烟台. De Universiteitsraad adviseert ten slotte ook regelmatig de Raad van Toezicht en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het niveau van draagvlak voor beleid en bestuurlijke benoemingen.

Laatst gewijzigd:10 september 2018 09:08
printOok beschikbaar in het: English