Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversitaire verkiezingen

Kandidaatstelling verkiezing studentleden

Bekendmaking nr. 2

Het Centraal Stembureau maakt bekend dat:

1. de dagen van de digitale kandidaatstelling voor de verkiezing van studentleden van de Faculteitsraden en de Universiteitsraad zijn vastgesteld op dinsdag 13 maart 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 (13.00 uur);
2. op woensdag 4 april 2018 door het Centraal Stembureau zal worden beslist over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, alsook over de geldigheid van de verklaringen waarbij lijsten binnen eenzelfde geleding een lijstverbinding zijn aangegaan;
3. de onder 2. bedoelde beslissingen betreffende de ingediende kandidatenlijsten en de ingediende verklaringen over een aangegane lijstverbinding van donderdag 5 april 2016 tot en met woensdag 11 april 2018 ter inzage liggen bij de ambtelijk secretaris van het Centraal Stembureau, mw. drs. B.H. Pier, kamer 0159, Broerstraat 5.
4. elke kiezer van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 11 april 2018 schriftelijk bezwaar kan aantekenen tegen de beslissingen van het Centraal Stembureau als vermeld onder 2. bij het College van Bestuur, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

Groningen, 2 maart 2018

Het Centraal Stembureau

Laatst gewijzigd:05 maart 2018 12:25
printView this page in: English