Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversitaire verkiezingen

Inzage kiesregisters

Bekendmaking nr. 1

Het Centraal Stembureau maakt bekend dat:

1. op 5 februari 2018 de kiesregisters voor de verkiezing van de studentleden van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen worden vastgesteld;
2. de kiesregisters van 12 februari 2018 tot en met 16 februari 2018 voor iedere kiezer ter inzage liggen bij de secretaris van het Centraal Stembureau, Oude Boteringestraat 44, kamer 378;
3. elke kiezer van 13 februari 2018 tot en met 19 februari 2018 een schriftelijk verzoek kan indienen bij de secretaris van het Centraal Stembureau tot verbetering van het kiesregister, indien hij van mening is dat hijzelf of een andere persoon daarin niet, of niet behoorlijk, dan wel ten onrechte is opgenomen;
4. elke kiezer van 20 februari 2018 tot en met 26 februari 2018 bevoegd is tot tegenspraak met betrekking tot de door het Centraal Stembureau aangebrachte verbetering in het kiesregister; tegenspraak dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van het Centraal Stembureau;
5. het Centraal Stembureau op een verzoek sub 3. en tegenspraak sub 4. beslist op 27 februari 2018;
6. elke kiezer van 28 februari 2018 tot en met 6 maart 2018 schriftelijk tegen de in sub 5. bedoelde beslissing bezwaar kan aantekenen bij het College van Bestuur.

Groningen, 29 januari 2018

Het Centraal Stembureau

Laatst gewijzigd:29 januari 2018 12:06
printView this page in: English