Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschap

Dienstraden

Sinds de modernisering van de Universitaire Bestuursstructuur (MUB), vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs (WHO), is bij de universiteit sprake van medezeggenschap in plaats van medebestuur. Alle universitaire eenheden kennen raden. Bij de faculteiten zijn dit Faculteitsraden nieuwe stijl. Bij de universitaire diensten functioneert de Dienstraad. Aan de top van de medezeggenschap is de Universiteitsraad met als overlegpartner het College van Bestuur.

Contactgegevens dienstraden

Binnen de RUG hebben de volgende diensten een dienstraad:

Dienst Contact
Centrum voor Informatietechnologie (CIT) CIT Dienstraad
Universiteitsbibliotheek (UB) Dienstraad-bibliotheek@rug.nl
Bureau der Universiteit Kaj Reker (dienstraad.bureau@rug.nl)
Universitair Facilitair Bedrijf (FB) Dienstraad.fb@rug.nl
Kernfysisch Versneller Instituut - Center
for Advanced Radiation Technology (KVI-CART)
Dienstraad-kvi-cart@rug.nl

Wanneer je voor een van deze diensten werkt kun je meer informatie over de bijbehorende dienstraad vinden op My University.

Reglement Dienstraden RUG

Laatst gewijzigd:11 december 2018 09:44
printView this page in: English