Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieAdviesorganen

Universitaire Commissie voor het Onderwijs (UCO)

De Universitaire Commissie voor het Onderwijs adviseert het College van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over de onderwijsaangelegenheden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Universitaire Commissie voor het Onderwijs

De Universitaire Commissie voor het Onderwijs is een onafhankelijke adviescommissie van het College van Bestuur.

De commissie is op de volgende manier samengesteld. Elke faculteit van de RUG is vertegenwoordigd met een lid. Daarnaast is de Universiteitsraad vertegenwoordigd met een lid. Om de studentenbelangen goed te behartigen, heeft de commissie ook vier onafhankelijke studentleden. De Rector Magnificus is namens het College van Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, afkomstig uit de afdeling Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg van het Bureau van de Universiteit.

Taken

De commissie heeft drie hoofdtaken. Ten eerste adviseert zij het College van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over de onderwijsaangelegenheden van de RUG. Daarvoor wordt de commissie door het College van Bestuur in een vroeg stadium betrokken bij de gedachtenvorming over belangrijke (nieuwe) thema's van onderwijsbeleid. Ten tweede speelt de commissie een rol in de monitoring en evaluatie van beleid. Een onderdeel hiervan is ook het bevorderen van de uitwisseling van best practices. Ten derde bewaakt de commissie de kwaliteit van het onderwijs door ondersteuning te leveren in de PDCA-cyclus, bijvoorbeeld door het College van Bestuur te adviseren over de zelfstudierapporten (zoals Kritische Reflecties en Onderwijsmonitoren) die de opleidingen opstellen ten behoeve van de onderwijsvisitaties door de QANU, ter voorbereiding van accreditaties door de NVAO.

Het reglement van de UCO is opvraagbaar bij de secretaris van de UCO.

Huidige Samenstelling

Naam Namens Telefoon E-mail
Voorzitter: Dr. A. van den Assem (Arjan) Ruimtelijke Wetenschappen 3878 a.van.den.assem@rug.nl
Prof. dr. E. Sterken (Elmer) Rector Magnificus 5290 e.sterken@rug.nl
Dr. L.F. Bruyning (Luuc) Letteren 5263 l.f.bruyning@rug.nl
Drs. M.M. Blaauw (Marieke) University of Groningen Honours College 5355 marieke.blaauw@rug.nl
Dr. A.M. van Trigt (Anke) Medische Wetenschappen 6840 a.m.van.trigt@umcg.nl
Dr. S.J. Vellenga (Sipco) Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 2293 s.j.vellenga@rug.nl
Dr. P.P.M Smid (Peter) Economie en Bedrijfskunde 3668 p.p.m.smid@rug.nl
Mw. Dr. H. Steenbergen (Hilde) Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 6301 h.steenbergen@rug.nl
Drs. A.A. Veenkamp (Arnold) Wijsbegeerte 6172 a.a.veenkamp@rug.nl
Prof. Dr. R.G.E. Timmermans (Rob) Science and Engineering 3570 r.g.e.timmermans@rug.nl
Dr. B. van Hoven (Bettina) University College Groningen 3512 b.van.hoven@rug.nl
Mr. Dr. J.J. Dijkstra (Jaap) Rechtsgeleerdheid 5748 j.j.dijkstra@rug.nl
C. de Boer (Casper) Student - c.de.boer.7@student.rug.nl
W.H. Dam (Wiebe) Student - w.h.dam@student.rug.nl
J.K. Scholtens (Jaap) Student - j.k.scholtens@student.rug.nl
A.S. de Wit (Alex) Student - a.s.de.wit.1@student.rug.nl

G. Verhoeff (Gijs)

Student, Universiteitsraad - gijs@studentenorganisatie.nl
K. de Vrijer (Kathelijne) Studentassessor College van Bestuur - k.de.vrijer@rug.nl

Drs. C.H. Santing (Carina)

OSK, secretaris 5133 c.h.santing@rug.nl
A.C. Constandse (Arthur), MA OSK, 2de secretaris 5133 a.c.constandse@rug.nl
Laatst gewijzigd:14 februari 2019 14:43
printView this page in: English