Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOSThe Graduation fund

Het Profileringsfonds

Aanvraag bestuursbeurs of collegegeldvrij besturen

Bestuurders van organisaties die reeds zijn opgenomen in de Regeling Profileringsfonds kunnen hun voorlopige of definitieve bestuursbeurs aanvragen op www.rug.nl/studievertraging. Hier kan ook collegegeldvrij besturen worden aangevraagd.

Het CUOS gaat niet over de uitbetaling van beurzen of collegegeldvrij besturen. Vragen hierover kunnen worden gericht aan de Universitaire Fondsencommissie: ufc@rug.nl

Aanvraag opname Profileringsfonds

De Regeling Profileringsfonds is door het College van Bestuur (CvB) in het leven geroepen ter ondersteuning van studenten die studievertraging oplopen. In het Profileringsfonds zijn onder andere de bestuursbeurzen geregeld. Deze beurzen zijn bedoeld om studenten te compenseren voor de studievertraging die ze oplopen door hun bestuurswerk. Het CUOS adviseert het CvB over de opname van studentenorganisaties in het Profileringsfonds. Dat betekent dat het CUOS procedures vaststelt en aanvragen behandelt voor opname in het Profileringsfonds. Het CvB neemt de uiteindelijke beslissing.

Organisaties die reeds zijn opgenomen in het Profileringsfonds moeten eens in de 3 jaar een aanvraag tot herijking indienen. Organisaties die nog niet zijn opgenomen in het Profileringsfonds kunnen elk jaar een aanvraag tot opname indienen. Twijfel je of je organisatie voor opname in aanmerking komt? Neem dan contact op met ons op via cuos@rug.nl .

Op deze pagina is alles te vinden over het Profileringsfonds en de aanvraag die gedaan moet worden voor een mogelijke opname daarin. Onder de verschillende buttons is de volgende informatie te vinden:

Laatst gewijzigd:05 augustus 2019 13:54
printView this page in: English