Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

21 Waar moeten aanvraagformulieren ingeleverd worden?

Vraag

Waar moeten aanvraagformulieren ingeleverd worden?

Antwoord

Lever alle aanvragen met benodigde bewijsstukken gebundeld, geadresseerd aan het CUOS, onder vermelding van de regeling waarop de aanvraag van toepassing is, in bij kamer 57 van het Academiegebouw, Broerstraat 5. Je kunt ze ook opsturen naar het CUOS. Het adres staat op deze website vermeld. De bewijsstukken behorende bij een aanvraag voor herijking of opname in de Afstudeerfondsregeling en voor subsidie of huisvesting dienen in tweevoud ingeleverd te worden.
Laatst gewijzigd:09 januari 2019 12:01