Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

09 Ik zit in een bestuur en heb recht op een bestuursbeurs, waar vraag ik die aan?

Vraag

Ik zit in een bestuur en heb recht op een bestuursbeurs, waar vraag ik die aan?

Antwoord

Op www.rug.nl/studievertraging vind je daarvoor alle informatie.

Laatst gewijzigd:27 september 2018 16:46