Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOSActivity subsidies and Housing

Activiteitensubsidie en Huisvesting

De RUG wil vorming van haar studenten niet alleen laten plaatsvinden binnen het onderwijs en onderzoek, maar ook door deelname aan extracurriculaire activiteiten en actieve deelname in een organisatie. Daarom komen bepaalde organisaties in aanmerking voor Activiteitensubsidie en/of Huisvesting vanuit het CUOS.

De activiteitensubsidie of huisvesting wordt namens het College van Bestuur direct vanuit het CUOS toegekend. Activiteitensubsidie en Huisvesting worden elk jaar opnieuw aangevraagd en kennen een gecombineerde aanvraagprocedure. Het is ook mogelijk om enkel activiteitensubsidie of huisvesting aan te vragen. De ondersteuning heeft altijd een aanvullend karakter en wordt dus niet toegekend als de organisatie zelf in de benodigde middelen kan voorzien.

Komt mijn organisatie in aanmerking?

Uitgesloten organisaties

De volgende organisaties komen niet in aanmerking voor ondersteuning door middel van Activiteitensubsidie of Huisvesting:

 • Gezelligheidsverenigingen
 • Sportverenigingen
 • Studie- of faculteitsgerelateerde organisaties
 • Culturele verenigingen kunnen de Usva Activiteitensubsidie aanvragen. Hoewel het CUOS verantwoordelijk is voor de uitbetaling van deze subsidie, moet deze niet verward worden met de CUOS Activiteitensubsidie. De Usva Activiteitensubsidie heeft zijn eigen regeling en procedures, die te vinden zijn op de Usva website.
 • Organisaties die geen positieve uitstraling voor de universiteit en de studentenpopulatie in het algemeen hebben
 • Organisaties met een commercieel karakter
 • Organisaties die voldoende financieel gesteund worden door andere instanties, waaronder het Ministerie van OCW
 • Organisaties die gelieerd zijn aan een politieke partij
 • Landelijke organisaties zonder bestuurlijke of inhoudelijke inbreng vanuit de populatie van de RUG

Algemene Voorwaarden

Organisaties kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van activiteitensubsidie en huisvesting als zij aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De organisatie heeft rechtspersoonlijkheid, is volledig rechtsbevoegd en werkt op non-profitbasis;
 • In de statuten van de organisatie staan haar doelstelling, haar werkzaamheden, en haar non-profitbasis vermeld;
 • In de statuten van de organisatie is bepaald dat de organisatie zich richt op de studentengemeenschap van de RUG en/of de HG, dat het bestuur bestaat uit studenten of bursalen, en dat de organisatie toegankelijk is voor elke student ingeschreven bij de RUG en/of HG;
 • De organisatie stelt jaarlijks een begroting, een jaarverslag en een jaarrekening vast;
 • De organisatie bestaat minstens twee jaar;
 • De organisatie draagt bij aan een positieve uitstraling van de RUG/HG en van Groningen als studentenstad en houdt zich aan de afspraken in de Regeling Introductietijden.

Activiteitensubsidie

Voor activiteitensubsidie gelden een aantal aanvullende eisen. De organisatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De definitie van een cluster. Binnen dit cluster wordt aan de hand van kwaliteitskenmerken gekeken of een organisatie in aanmerking komt voor subsidiëring;
 • Een helder en consistent financieel beleid voeren;
 • De doelmatigheid van haar bestedingen kunnen aantonen;
 • Een zekere continuïteit van werkzaamheden kennen, blijkend uit één of meerdere jaarlijks terugkerende activiteiten.

Beoordelingscriteria

Het CUOS let bij de beoordeling van de hoogte van de activiteitensubsidie op:

 • De omvang van het aanbod aan activiteiten voor studenten in overeenstemming met de doelstelling van de organisatie;
 • De kwaliteit en uniciteit van deze activiteiten;
 • De opkomst en frequentie van de activiteiten;
 • De noodzaak van ondersteuning in verhouding tot de financiële middelen van de organisatie;
 • De uitstraling van de activiteiten voor de RUG en voor Groningen als studentenstad.

Huisvesting

Voorwaarden

Het CUOS beheert twee universiteitspanden aan de Muurstraat 16 en Pelsterstraat 23. Om in aanmerking te komen voor kantoorruimte in deze panden, moet een organisatie allereerst voldoen aan de eerdergenoemde algemene voorwaarden en voldoende ruimtebehoefte hebben. Ook moet de organisatie een zekere continuïteit van werkzaamheden kennen, blijkend uit één of meerdere jaarlijks terugkerende activiteiten.

Beoordelingscriteria

In de beoordeling let het CUOS op de bestuurslast en ruimtebehoefte van de organisatie, en de noodzaak van ondersteuning in verhouding tot de materiële middelen van de organisatie. Continuïteit is het uitgangspunt: alleen in bijzondere gevallen worden er veranderingen doorgevoerd in de verdeling van de ruimtes. Desondanks moet huisvesting elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Op deze pagina is alles te vinden over de internationaliseringssubsidies en de aanvragen die hiervoor gedaan moeten worden. Vind meer informatie over:

Hier staat duidelijk uitgelegd hoe een aanvraag voor Activiteitensubsidie of Huisvesting in zijn werk gaat, met duidelijke uitleg welke stukken er voor welke deadline moeten worden aangeleverd.

Bekijk de regeling die van toepassing is op de Activiteitensubsidie en Huisvesting. Hierin staan de voorwaarden waaraan een organisatie moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Activeitensubsidie of Huisvesting vanuit CUOS.

Hierin is de laatste beoordeling te vinden van organisaties die een aanvraag voor de Activiteitensubsidie of huisvesting hebben gedaan.

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:36
printView this page in: English