Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)

Onder 'Regelingen' is het Profileringsfonds te vinden die duidelijkheid geeft over de bestuursbeurzen. Ook is onder dat kopje uitgelegd hoe ondersteuning vanuit de RUG werkt in het 'Kader' en andere documenten.

Voor vragen over uitbetaling van beurzen en collegegeldvrij besturen kunt u contact opnemen met de Universitaire Fondsen Commissie via ufc rug.nl.


Belangrijke data

- Deadline aanvragen (her)opname Profileringsfonds: 15 november 2019, 12.00 uur

- Deadline aanvragen Activiteitensubsidie & Huisvesting: 1 februari 2020, 12.00 uur

- Deadline aanvragen Internationaliserings- en Inclusiesubsidie: 31 maart 2020, 12.00 uur

- Deadline aanvragen Campagnesubsidie: 4 april 2019, 13.00 uur

Voor vragen zijn wij te bereiken via cuos rug.nl, onderstaande e-mailadressen en via 050-363 4657. Ons kantoor zit aan de Muurstraat 16. Post kan naar Postbus 72, 9700 AB Groningen.

CUOS-bestuur 2019-2020


Portefeuille E-mail
Lotte Karsten Voorzitter cuos.voorzitter@rug.nl
Teun Havinga Secretaris cuos.secretaris@rug.nl
Stefano Scabio Financiën cuos.financien@rug.nl
Kristan Otten Huisvesting cuos.huisvesting@rug.nl
Silke van Dijk PR & Communicatie cuos.communicatie@rug.nl

Algemene Regelingen:

Laatst gewijzigd:15 november 2019 13:26
printView this page in: English