Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)

Onder 'Regelingen' is het Profileringsfonds te vinden die duidelijkheid geeft over de bestuursbeurzen. Ook is onder dat kopje uitgelegd hoe ondersteuning vanuit de RUG werkt in het 'Kader' en andere documenten.

Voor vragen over uitbetaling van beurzen en collegegeldvrij besturen kunt u contact opnemen met de Universitaire Fondsen Commissie via ufc@rug.nl.


Belangrijke data

- Deadline aanvragen (her)opname Profileringsfonds: 15 november 2019, 12:00 uur

- Deadline aanvragen activiteitensubsidie & huisvesting: 1 februari 2020, 12.00 uur

- Deadline aanvragen campagnesubsidie: 4 april 2019, 13.00 uur

Voor vragen zijn wij te bereiken via cuos@rug.nl, onderstaande e-mailadressen en via 050-363 4657. Ons kantoor zit aan de Muurstraat 16. Post kan naar Postbus 72, 9700 AB Groningen.

CUOS-bestuur 2018-2019


Portefeuille E-mail
Pieter van der Wees Voorzitter cuos.voorzitter@rug.nl
Emmely Schaaphok Secretaris cuos.secretaris@rug.nl
Geertruid Peene Financiën cuos.financien@rug.nl
Job Homan Huisvesting cuos.huisvesting@rug.nl
Floris Uithof Communicatie cuos.communicatie@rug.nl

Algemene Regelingen:

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:53
printView this page in: English