Skip to ContentSkip to Navigation
About us Our organization Administrative organization Advisory committees

Adviesorganen

Het College van Bestuur wordt geadviseerd door de volgende commissies:

Adviescommissie Functiebeperkte Studenten (ACF)
De ACF evalueert het huidige beleid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor studenten met een functiebeperking en adviseert het College van Bestuur over wijzigingen in dit beleid.
Advies Commissie Introductietijden (ACI)
De ACI adviseert over de veiligheid van studenten tijdens de KEI-week en de introductieperiode van de studentengezelligheidsverenigingen en de studieverenigingen van de opleidingen.
Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)

Het CUOS adviseert het College van Bestuur over het RUG-beleid op dit gebied en verstrekt subsidies en huisvesting aan erkende studentenorganisaties.

Managementberaad

Het Managementberaad heeft een adviserende functie op het gebied van personeelszaken, financiën en facilities (o.a. ICT) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (UCW)

De Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening is een onafhankelijke adviescommissie van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Universitaire Commissie voor het Onderwijs (UCO)

De Universitaire Commissie voor het Onderwijs adviseert het College van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over de onderwijsaangelegenheden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

printView this page in: English