Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

38-De Groninger blaarkop moet gered worden

Aflevering nr 38

Uitgezonden: 21 en 22 september 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

‘Sunny Boy was een bekende superstier. Evenals Lord Lilly, die maar liefst 80 duizend nakomelingen verwekte’, schampert Arjan Boer, veehouder te Nietap. ‘Als Sunny Boy een erfelijke ziekte onder de leden had die zich ineens openbaart, dan loopt de hele veestapel gevaar.’ Nee, geef Boer maar Blaarkoppen, het oude Groninger runderras dat zowel vlees als melk levert. Wat minder melk dan de moderne melkkoeien met hun turbo-uiers. Dat zijn allemaal Frisian/Holsteiners, wereldwijd afkomstig van enkele superstieren en superkoeien. De Blaarkop maakt in Groningen een bescheiden come-back nadat het ras bijna verdwenen was. Dat is niet alleen te danken aan de opkomst van de biologische veehouderij, waarin de puike conditie van de koeien waardering oogst. Het is ook een verdienste van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, die zich inzet voor in de vergetelheid geraakte runder-, schapen-, paarden-, kippen- en hondenrassen. ‘Ooit zag je onderweg allerlei verschillende koeien’, herinnert prof.dr. Anneke Clason zich, ‘Lakenvelders, roodbont vee en in Groningen graasden Blaarkoppen. Nu zijn alle koeien hetzelfde: gefokt op melkproductie.’ Clason is emeritus-hoogleraar archeo-zoölogie en onbezoldigd medewerkster van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en ook van het Archeological Research Centre. Thuis houdt ze Citroenpel Groninger meeuwen, een zeldzaam ras krielkippen. In Adams Appel houden Clason en Boer een pleidooi voor de Groninger Blaarkop.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen Koos Dijsterhuis
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten prof. dr. Anneke Clason, emeritus hoogleraar archeo-zoölogie, Rijksuniversiteit Groningen en de heer Arjan Boer, veehouder in Nietap
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06