Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

34-Overstromingen hebben we aan onszelf te danken

Aflevering nr 34

Uitgezonden: 24 en 25 augustus 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

De Drentse beken slingerden ooit onbekommerd naar de Lauwerszee. Nu persen ze zich door dijken en stuwen en worden ze via de grote kanalen zo snel mogelijk naar zee afgetapt. Geen wonder dat er wateroverlast ontstaat als het een weekje regent. De beken hebben meer ruimte nodig en krijgen die ook. Het plan Van Veen tot Zee behelst natte zones ten westen en oosten van Groningen, om de Drentse beken weer met het Lauwersmeer te verbinden. Zo krijgt de stad er meteen drassige natuur- recreatiegebieden bij; een groene buffer tegen industrie en Vinex. Biologen en planologen van de RUG zijn bij de plannen betrokken. Maar of de bewoners blij zijn met een natte omgeving? Adams Appel neemt een kijkje op locatie.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Koos Dijksterhuis
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten drs.Rudi van Diggelen, bioloog Rijksuniversiteit Groningen
Informatie Fenneke Colstee
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06