Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

25-Zelfstandigheid Friesland leidt tot schrikbewind

Aflevering nr 25

Uitgezonden: 22 en 23 juni 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Van 1796 tot 1798 zuchtte Friesland volgens historicus Jacques Kuiper onder een schrikbewind van Friese nationalisten. Overal in Nederland voerden patriotten met Franse steun een democratischer en moderner bestuur in. Maar in Friesland grepen radicale nationalisten onder het mom van vrijheid, gelijkheid en broederschap de macht. Zij terroriseerden dorpen en steden via zogenoemde comités van waakzaamheid, die iedereen met gematigde of oranjegezinde ideeën erbij lapten. Oranjeklanten uit Noordoost-Friesland en het Groninger Westerkwartier kwamen in 1797 in opstand door de plaatselijke herberg te plunderen. Eenmaal dronken werden de verzetshelden van dit Kollumer Oproer opgeknoopt. In 1798 maakte een nationale staatsgreep in Den Haag een eind aan het Friese experiment. De Friese radicalen onderwierpen zich aan het landelijk gezag. Journalist Kerst Huisman schrijft een boek voor de Fryske Nasjonale Partij en pleit voor meer autonomie van Friesland. Ook voelt hij wel voor zelfbestuur van een nieuw staatje, bestaande uit het huidige Friesland, Groningen en Drenthe. Hij is niet bang voor een nieuw schrikbewind. 'Wij Friezen zijn een vreedzaam volk.'

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Koos Dijksterhuis
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten dr. Jacques Kuiper, historicus Rijksuniversiteit Groningen en dhr. Kerst Huisman, Fries federalist en gepensioneerd hoofdredacteur Leeuwarder Courant
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06