Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

20-Kinderen met rijke ouders kunnen meer geduld opbrengen dan andere kinderen

Aflevering nr 20

Uitgezonden: 18 en 19 mei 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Kinderen met rijke ouders kunnen meer geduld opbrengen dan andere kinderen.' Dat zegt de Duitse socioloog Alexander Gattig die aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op onderzoek naar geduld van kinderen. Geduld definieert hij als het vermogen je behoeftebevrediging uit te stellen, bijvoorbeeld een zak drop niet meteen leeg te vreten maar een deel te bewaren voor later. Dat kinderen van rijke ouders dat beter kunnen, komt volgens Gattig doordat die ouders vaak denken dat welopgevoede en geduldige kinderen de maatschappelijke status van hun ouders bevestigen. Daarom leggen ze er tijdens de opvoeding meer nadruk op. En hoewel geduld ook een aangeboren karaktertrek is, is het volgens Gattig zeker aan te leren. Dit laatste wordt bevestigd door docente Sandra Goud van groep 1 en 2 aan de openbare basisschool De Waterburcht in Schipborg (Dr). Zij ziet dat als ouders rustig de tijd nemen voor hun kinderen, die kinderen zelf ook makkelijker geduld op kunnen brengen. ‘Maar dat heeft niets met rijkdom te maken', vindt ze

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie Willem Peter Meeuwissen en Koos Dijksterhuis
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten dr. Alexander Gattig, sociologie, Rijkuniversiteit Groningen en Sandra Goud, kleuteronderwijzeres OB De Waterburcht, Schipborg (Dr)
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06