Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

15-De apostel Paulus was een geheim agent van het Romeinse rijk

Aflevering nr 15

Uitgezonden: 13 en 14 april 2002


Bekijk de uitzending (wmv formaat)

Het is een prachtig bijbelverhaal van de ultieme bekering: Saulus van Tarsus, de christenvervolger, die op weg naar Damascus het licht ziet, vanuit de hemel op zo'n manier aangesproken wordt door Jezus, dat hij bij aankomst zijn naam verandert in Paulus, zich laat dopen en overloopt naar het kamp van zijn beoogde slachtoffers. Door  zijn brieven groeide deze Paulus uit tot een invloedrijk  geloofsverkondiger, die zelfs gezien wordt als een der belangrijkste grondleggers van het christelijk geloof.
Geschiedenisstudent Thijs Voskuilen komt in zijn scriptie echter tot de conclusie dat Paulus maar deed alsof en in werkelijkheid een geheim agent was van de Romeinen, die van binnen uit verdeeldheid probeerde te zaaien onder de gelovigen en de christelijke leer zo probeerde te manipuleren dat de Romeinen er baat bij hadden. Binnenkort verschijnt er een handelsuitgave van de scriptie.

Een mooie theorie, vindt Nieuw-Testamenticus prof.dr. C.J. den Heijer, maar niet te bewijzen. De emeritus hoogleraar schreef zelf een biografie over de apostel Paulus en vindt de theorie persoonlijk moeilijk te accepteren, omdat hij juist de brieven van Paulus zo waardeert vanwege de hartstochtelijke aanbevelingen van het christelijk geloof die Paulus daarin poneert.

Programmamaker Willem Peter Meeuwissen, Koen de Koning en Jeroen Dommisse
Columnist Stefan Nieuwenhuis
Redactie
Hoofdredactie Fenneke Colstee
Gasten Thijs Voskuilen, student geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en prof.dr. C.J. den Heijer, Nieuw-Testamenticus te Kampen, biograaf apostel Paulus
Informatie Fenneke Colstee
Links

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:06