Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsRUG videosAdams AppelArchive

10. Nanotechnologie

Adams Appel 12 juni 2010

Werken op nanoschaal: goed idee?

Om grote vooruitgang te boeken werken wetenschappers met steeds kleinere eenheden. Inmiddels zijn ze al op nanoniveau beland, dus in de orde van grootte van eenmiljardste van een meter. Maar is het eigenlijk wel een goed idee, werken op nanoschaal? Prof.dr. Petra Rudolf vindt van wel. Ze is enthousiast over de eigenschappen van nieuwe materialen die ze ontwerpt. Dr. Armagan Koçer hoopt met behulp van nanotechnologie medicijnen zonder bijwerkingen te ontwikkelen. En sociaal wetenschapper drs. Lotte Krabbenborg vindt het een goede vraag waar we allemaal over zouden moeten discussiëren.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2017 14:27